Nguyên nhân: Bạn chưa để chế độ thời gian tự động trên điện thoại.

Khắc phục: Bật chế độ thời gian tự động bằng cách bạn vào Cài đặt của điện thoại > chọn mục ngày và giờ/ bật ngày giờ tự động, múi giờ tự động sau đó truy cập lại ứng dụng.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?