Bạn có thể xuất nhé, bạn truy cập bán hàng > phiếu đặt hàng > tích vào các đơn hàng cần xuất > chọn xuất dữ liệu với mẫu Misa 2015 > được chọn để tải về máy tính.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?