Nguyên nhân do bạn chưa thao tác nhập trả hàng.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?