Nguyên nhân

  1. Do bạn chưa thực hiện tạo khu vực khách hàng trên hệ thống, Bạn vui lòng tham khảo bài viết để tạo khu vực cho khách hàng.
    Link hướng dẫn cách thêm mới khu vực khách hàng: https://intercom.help/mobiwork/vi/articles/2946113-cach-them-m%E1%BB%9Bi-khu-v%E1%BB%B1c-khach-hang

  2. Do mã khu vực trong file excel không trùng với mã khu vực khách hàng trên hệ thống, bạn vui lòng kiểm tra lại để 2 dữ liệu trùng khớp mã.

  3. Danh mục khu vực tạo sau khi đã nhập danh sách khách hàng lên hệ thống.

Cách xử lý:

Bạn sẽ vào bán hàng >> khách hàng >> tích chọn khách hàng cần sửa >> xuất dữ liệu danh sách khách hàng xuống có tích chọn trường ID (_id) >> sửa khu vực rồi lưu lại file >> quay lại phần mềm: nhập danh sách khách hàng đã sửa lên.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?