Có bạn nhé, một nhân viên có thể phụ trách nhiều tuyến bán hàng được.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?