Nguyên nhân: Tài khoản của nhân viên chưa được thêm tuyến bán hàng
Cách khắc phục: Admin sẽ thêm tuyến cho nhân viên, nhân viên đồng bộ dữ liệu trên máy và thêm mới Khách hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?