Nguyên nhân: 

  • Do tài khoản không được cấu hình phân quyền sửa sản phẩm

  • Sản phẩm đang ở trạng thái lưu trữ

  • Do đang xem bằng mobile -> Không chỉnh sửa được sản phẩm

Cách khắc phục: 

  • Cấu hình phân quyền tài khoản được sửa cho sản phẩm

  • Bỏ trạng thái lưu trữ của sản phẩm

  • Thực hiện xem, chỉnh sửa sản phẩm bằng máy tính

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?