• Nguyên nhân :

  • Chưa cập nhật KPI cho nhân viên

  • Do nhân viên đi làm nhưng chưa đồng bộ dữ liệu

  • Nhân viên đi làm nhưng chưa có kết quả

  • Các đơn hàng chưa bán hoặc xuất

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?