Bước 1 Đăng nhập
-Để truy cập vào hệ thống DMS bằng trình duyệt, bạn nhập dms.mobiwork.vn vào thanh địa chỉ để mở hệ thống, trong giao diện đăng nhập bạn nhập vào địa chỉ email mà bạn đã đăng ký cùng mật khẩu mà hệ thống đã gửi cho bạn trong email thông báo.

Bước 2: Đổi mật khẩu
Sau khi đăng nhập lần đầu thành công bạn nên kiểm tra và cập nhật đầy đủ các thông tin tài khoản của bạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh đại diện…bằng cách nhấn chuột vào ảnh đại diện bên góc phải trên rồi chọn phần Tài khoản cá nhân để chỉnh sửa thông tin.

Lưu ý: vì lý do bảo mật bạn nên thực hiện việc đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập lần đầu.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?