-Nguyên nhân 1 : Vị trí của bạn định vị trên bản đồ bị sai
Cách khắc phục: vuốt tắt ứng dụng rồi vào ứng dụng bản đồ (Google Map) trên điện thoại bạn lấy lại vị trí của bạn. Sau đó truy cập lại ứng dụng DMS để checkin lại.
-Nguyên nhân 2: Vị trí khách hàng bị sai
Cách khắc phục : vuốt tắt ứng dụng rồi vào ứng dụng bản đồ trên điện thoại bạn lấy lại vị trí của bạn . Sau đó vào check in sửa lại vị trí khách hàng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?