• Bước 1: Vào viếng thăm -> Chọn biểu tượng hình quả cầu trên góc phải của màn hình

  • Bước 2: Bấm vào biểu tượng định vị -> tìm khách hàng cần tìm đường -> Hiển thị thông tin KH -> Bấm vào "tìm đường đến đây" để hiển thị bản đồ đường đi.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?