Để giám sát vị trí nhân viên trên mobile AC vui lòng thao tác như sau :
Bước 1: Trong giao diện chính phần mềm , AC chọn danh mục "GIÁM SÁT"

Bước 2 : Trong danh mục giám sát chọn " GIÁM SÁT VỊ TRÍ NHÂN VIÊN"

Bước 3 : Trong giám sát vị trí nhân viên chúng ta sẽ thấy được tất cả nhân viên mình đang quản lí ,có thể xem 2 dạng danh sách hoặc bản đồ tuy theo chúng ta muốn.

Bạn sẽ tích vào 1 người bất kì để theo dõi quá trình làm việc của nhân viên mình muốn.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?