Bước 1 : Giao diện chính của phần mềm chọn danh mục giám sát

Bước 2 : trong giao diện giám sát chọn "báo cáo tổng hợp KPI "

Bước 3 :Chọn loại báo cáo muốn xem

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?