¨

Dette dekker vi i denne videoen:

  • Finn innstillinger

  • Sett opp bilde, navn, systemspråk, kontaktinfo, sett nytt passord

Did this answer your question?