Dette dekker denne videoen:

  • Hvordan publisere jobben til forskjellige gratiskanaler

  • Hvordan publisere jobben til Finn

  • Markedsføre jobben selv, manuelt

Did this answer your question?