Markedsføre jobber
Her lærer du hvordan å markedsføre jobben du akkurat har laget.
Tobias Nervik avatar
Written by Tobias Nervik
Updated over a week ago

Dette dekker denne videoen:

  • Hvordan publisere jobben til forskjellige gratiskanaler

  • Hvordan publisere jobben til Finn

  • Markedsføre jobben selv, manuelt

Did this answer your question?