Oppstartskurs for rekrutterere (videoguider web)

Videoguider for å lære alt du trenger å vite for å rekruttere de riktige kandidatene i Mojob

Tetiana avatar
19 articles in this collection
Written by Tetiana

Introduksjon til Mojob rekrutteringssystem

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan sette opp din brukerprofil

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan sette opp selskapsprofiler

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan sette opp en ønsket organisasjonsstruktur og brukertilganger

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan opprette “jobbmaler”: Malverk for annonser, rekrutteringsprosesser og publiseringskanaler

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan administrere jobbmaler

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan bruke designverktøy for annonser (og karriereside)

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan lage en mal for kandidatens søkeprosess

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan lage en mal for en hel rekrutteringsprosess

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan sette opp video screening

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan sette opp integrert kalenderfunksjon

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan sette opp digital referansesjekk

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan publisere en annonse med jobbmal

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan nå ut til flere kandidater

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan annonsere på finn.no fra Mojob (integrasjon)

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan dele annonselink og endre forhåndsvisningen av linken

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan vurdere og kommunisere med kandidater på web

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan avpublisere annonser

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago

Hvordan håndtere jobbsøknader effektivt

Tetiana avatar
Written by Tetiana
Updated over a week ago