Alle samlinger
Opladning hjemme
Aktivere og konfigurere SmartCharge
Aktivere og konfigurere SmartCharge
Begynd at spare penge, sænk dine CO2-emissioner eller brug mere vedvarende energi - prøv vores SmartCharge-funktion!
Sally Eldin-Dalziel avatar
Skrevet af Sally Eldin-Dalziel
Opdateret for mere end en uge siden

Er du interesseret i at spare penge, mens du oplader, eller er det mere attraktivt at sænke dine CO2-emissioner? Vi har en smart måde at beregne, hvornår det er det bedste tidspunkt at oplade din bil på, ved hjælp af vores SmartCharge-værktøj.

Dette er en praktisk vejledning, der forklarer, hvordan du aktiverer og indstiller SmartCharge-funktionen. Bemærk venligst, at SmartCharge-funktionen kun er tilgængelig for ladestandere, der er indstillet til "Privat".

Oversigt

1. Indtast SmartCharge-præferencer

Dine SmartCharge-præferencer fortæller os, hvad der er vigtigst for dig, når du oplader.

For at få adgang til præferencerne skal du navigere til "Mig", klikke på "Indstillinger" og vælge "SmartCharge præferencer".

Her kan du justere, hvad der er vigtigst for dig, ved at flytte prikken inden for trekanten.

Når dine præferencer er gemt, er du klar til at fortsætte 🙌

Nu er dine SmartCharge-præferencer indstillet, og du kan drage fordel af vores planlægningsfunktion, hvor den, hver gang du sætter din bil i stikket, planlægger, hvornår opladningen skal starte i henhold til dine SmartCharge-præferencer.

2. Aktiver SmartCharge

Sådan aktiverer du SmartCharge-funktionen.

2.a. Åbn ladestanderens indstillinger ⚙️

2.b. Klik på "Adgangsindstillinger"

2.c. Vælg "Privat"

2.d. Slå "Aktiver SmartCharge" til, og klik på "Gem ændringer"

3. Opsæt en SmartCharge-session

Nu er du klar til at oprette en SmartCharge-session.

Klik på dit ladestanderen, og vælg fanen "SmartCharge" på opladningsskærmen.

Opsætning af opladningssessionen

På dette skærmbillede kan du vælge den bil , du skal oplade.

Du kan også indstille "Charge amount" (opladningsbeløb). Dette kan enten være et fast antal kWh eller en batteriprocent. Bemærk, at hvis du vil indstille opladningsmængden i %, skal du først tilføje din bil til Monta. Har du samtidig integreret din bil, kan vi læse batteriets tilstand.

I afsnittet"Sluttidspunkt" kan du angive det tidsvindue, du ønsker, at din bil skal oplade. Når du angiver et sluttidspunkt, beregner SmartCharge-algoritmen en opladningssession, der skal være afsluttet inden det valgte sluttidspunkt. Du kan også aktivere "Udskudt start", hvilket vil begrænse opladningens tidligste starttidspunkt.

I afsnittet "Betaling" kan du vælge den tegnebog, som skal bruges til at betale for opladningen. Hvis du oplader på din personlige ladeboks, vil der ofte ikke være behov for betaling, så du behøver ikke at ændre den forudvalgte "Personlig wallet".

Hvis du har en sponsoreret opladningspunkt, kan du vælge "Sponsoreret opladning af".

Du kan også vælge at sætte kryds ved "Behold indstillingerne for denne ladestander". Hvis du gør det, vil ladestanderen huske de indstillinger, du har indstillet her, f.eks. lademængde og sluttidspunkt, og næste gang du lader, vil disse værdier anvendes igen. Bemærk venligst, dette kræver aktivering af Auto SmartCharge, læs nedenfor. Hvis du har integreret din bil, vil kun sluttidspunktet blive anvendt fra seneste SmartCharge, da vi kan læse bilens ladebehov (lademængden).

Start opladningssessionen

For at starte SmartCharge-sessionen skal du tilslutte din bil til opladningspunktet og stryge for at starte. Når du har gjort dette, vises ladestanderen som "Optaget", men det vil ikke begynde at oplade før det tidsvindue, som SmartCharge-algoritmen har bestemt, så det passer bedst til dine præferencer.

Hvis du ønsker, at ladesessionen skal indstille sig selv og starte automatisk, skal du læse afsnittet om "Auto SmartCharge".

4. Aktiver Udskudt start

Når du indstiller sluttidspunktet for din opladningssession, kan du også vælge at aktivere "Delayed start" (Udskudt start). For at gøre dette skal du aktivere skifteknappen.

Vær opmærksom på, at opladningen kan starte senere end det valgte tidspunkt afhængigt af dine indstillinger. "Start efter" er blot det tidligste tidspunkt, hvor opladningssessionen kan begynde. Opladningen vil ske mellem start- og sluttidspunktet.

5. Aktiver Auto SmartCharge

Du kan også vælge at planlægge og starte en SmartCharge-session automatisk.

I "Adgangsindstillinger" skal du finde og skubbe til "Aktiver Auto SmartCharge" toggle.

Vigtigt! For at kunne bruge Auto SmartCharge skal du udføre mindst én SmartCharge-session. Herefter vil ladepunktet bruge indstillingerne, f.eks. dit sluttidspunkt for opladningen og planlægge opladningen med disse værdier.

Når du bruger Auto SmartCharge, behøver du ikke at starte opladningssessionen i Monta-appen, men skal blot tilslutte din bil. Opladningen vil blive planlagt og startet automatisk.

Sjovt faktum:

Hvis du har en fast pris fra din el-leverandør, kan du opdatere dine SmartCharge-præferencer til at fokusere på lavere CO2-emissioner eller vedvarende energi og bidrage til en grønnere planet, samtidig med at du får den bedste pris 🌍🌿💪

Besvarede dette dit spørgsmål?