ABB opsætning til MONTA - forbind til laderen med TerraConfig app

Denne guide hjælper dig, med at opsætte en ABB Terra AC lader til MONTA. Følg guiden punkt for punkt og du er hurtigt i gang 🙌.

Bemærk! Brugen af TerraConfig er for instrueret personer, ændre IKKE på andre indstillinger i app’en end hvad der er beskrevet i denne guide.

For at kunne opsætte laderen er der nogle ting, der skal være på plads inden vi går i gang.

● Du skal have monteret en ABB Terra AC lader. Det skal være forsyning til ladere.

● Du skal have den 8-ciffer lange PIN-koden, som blev

leveret sammen med laderen

● Laderen skal være opdateret med nyeste firmware.

● Du skal have tilkoblet laderen til internettet enten via WIFI, Ethernet eller 4G.

● Du skal have installeret app’en TerraConfig på din smartphone. App’en kan findes, hvor du normal henter dine apps. Søg efter ’TerraConfig’.

  1. Åben TerraConfig på din smartphone (download appen iOS App / Android App)

  2. Log på.

  3. Tryk på ’Connect Charger’, vælg derefter serienummeret på den lader der skal opsættes og tast laderes PIN-kode. Det er den 8-ciffer lange PIN-koden, som blev leveret sammen med laderen.

  4. Sikre at TerraConfig app’en viser "Connected", hvis ikke tryk på "Reconnect" i app’en, tryk herefter på "OCPP Server".

5. Første gang man opsætter en lader, skal man hente server indstillingerne for MONTA. Tryk på ’+’ tegnet.

6. Vælg den på billede viste adresse og tryk "Download".

7. Tryk på ’Next’ og aktiver "Enable external access". Tryk på adressen under "Server info" og vælg MONTA’s server. Tryk herefter på "Configure".

Vælg MONTA’s server her og tryk herefter på "Configure".

8. Laderen er nu opsat til MONTA’s service. Ved evt. fejl gentages opsætnings proceduren igen.

9. Forsæt i MONTA app’en for den videre opsætning (trin 11).

In English:

ABB Terra requires an app (Terra config) for installers only, unfortunately.
We suggest you contact the company which installed it for you. They can help you, it should take 5 minutes when you have the access. You can download Terra config app and follow a-step-by-step guide above.

Did this answer your question?