Hmotnosť do 100 kg a výška do 190 cm sú naše odporúčania, ktoré vieme garantovať, že sú bezproblémové. Vyšší a ťažší zákazníci nepociťujú výrazné nevýhody. Limity začínajú byť v pozícií kľak a drep, pri ľuďoch ťažších ako 120 kg, kde si treba dávať väčší pozor. Dôležité je byť opatrný pri striedaní polôh (robiť ich pomalšie a bezpečnejšie).

Vďaka funkcii vysunutia sedáka vpred, si viete vytvoriť viac priestoru pre polohy ako turecký sed a kľak. Na hlboký drep sa dá sedák dokonca aj sklopiť, čím sa vám bude robiť táto poloha ľahšie. Obavy nemusíte mať ani v šírke polohy nôh pri polohe hlboký drep. Zákazníci aj nad 100 kg a 190 cm túto polohu vykonávajú komfortne.

JE STOLIČKA VHODNÁ AJ PRE MENŠÍCH ĽUDÍ A DETI?

Minimálna výška je 150 cm

Did this answer your question?