Als je je account verwijdert, gaat de link tussen jouw profiel en je data automatisch verloren. Op een later moment kan je niet meer bij je data, omdat we geen informatie opslaan die jou met je profiel linkt. 

Om je account te verwijderen:

- Ga in de Neurokeys App naar 'Uitloggen' 

- Druk  op 'Account verwijderen'. 

Bevestig je actie om je account en data definitief te verwijderen. 

Heeft u het antwoord gevonden?