We hebben geen persoonlijke informatie nodig zoals naam en email. Het enige moment waarop we je email nodig is bij het verzenden van je persoonlijke inlogcode. We verwijderen je email uit onze database, direct na het verzenden van de inlogcode. We houden niet in de gaten welke letters of cijfers je typt, dus we zien nooit de inhoud van je berichten. Met slimme algoritmes analyseren we alleen hoe je typt. 

Zorg ervoor dat je je persoonlijke inlogcode goed bewaard, want we kunnen deze nooit opnieuw toesturen gezien we je email adres niet opslaan. 

Heb je het antwoord gevonden?