Wat is een update?

Bij een update zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd in het leerpad. Een update van een leerpad en leerobject van Noordhoff Health Health wordt automatisch in gebruik genomen en de URL blijft gelijk. De beheerder hoeft dus niets te doen.

Wijzigingen kunnen bestaan uit:

  • Ander beeldmateriaal

  • Aanpassingen schrijffouten

  • Leerobject toegevoegd

  • Leerobject verwijderd 

Het gaat hierbij om aanpassingen die geen gevolgen hebben voor de leerdoelen van het leerpad

Wat is een upgrade?

Bij een upgrade zijn er significante inhoudelijke veranderingen waardoor de inhoud niet meer gelijk is aan de voorgaande versie. Dit kan bijvoorbeeld verandering in richtlijn zijn. Een upgrade van een leerobject leidt ook tot een upgrade van het leerpad en kan daarom als een nieuw leerpad worden beschouwd. Een upgrade van een leerpad van Noordhoff Health Health dient handmatig in gebruik te worden genomen.

Hoe neem ik een geüpgrade versie van een leerpad in gebruik? 

Bij versies staan alle beschikbare versies van een leerpad. Het versienummer met 'Online' erachter is de versie die in gebruik is. Als een nieuwe versie beschikbaar is wordt de tekst gevolgd met '(upgrade beschikbaar)' De meest recente versie is te herkennen aan het hoogste versienummer. Door deze te selecteren en op 'Publiceer' te klikken, komt dit leerpad live te staan. Er kan maar één versie van een leerpad online staan. De LTI-link hoeft niet aangepast te worden in het LMS.

Waarom moet ik een upgrade zelf in gebruik nemen?

Op deze wijze heb je als organisatie zelf de mogelijkheid om te beslissen wanneer jullie medewerkers de nieuwe theorie moeten gaan volgen. Ook kan je er voor zorgen dat medewerkers die de oude theorie nog moeten volgen hier nog tijd voor hebben. Je houdt zo als organisatie zelf de regie in handen.

Hoe kun je zien dat een leerobject geüpdatet is?

Bij een update van een leerobject wordt de oude versie overschreven door een nieuwe versie. De oude versie is dan ook niet meer terug te halen. In alle leerpaden waar het leerobject opgenomen is, vindt de update van het leerobject plaats. 

Hoe kun je zien dat een leerobject geüpgraded is?

Indien er een upgrade plaats vindt van een leerobject, wordt het gehele leerobject vervangen door een nieuw aangemaakt leerobject.

Is het mogelijk om na een upgrade het zelfgemaakte leerpad automatisch aan te passen?

Een upgrade van een leerpad kan alleen handmatig in gebruik worden genomen. Indien een instelling aanpassingen heeft gedaan in het leerpad van Noordhoff Health, dan moeten deze wijzigingen in het geüpgradede leerpad van Noordhoff Health opnieuw toegevoegd te worden. Dit gebeurt niet automatisch. Je kan zelfgemaakte leerobjecten beoordelen en aanpassen, zodat het in zijn geheel een geüpgradede leerpad wordt.

In het artikel versiebeheer wordt uitgelegd welke versies van leerpaden er beschikbaar zijn: https://intercom.help/noordhoffcontent/nl/articles/3477470-versiebeheer


Heb je het antwoord gevonden?