Hoe kun je zien dat een leerpad van Noordhoff Health is?

Een leerpad van Noordhoff Health is te herkennen aan het versienummer van het leerpad bij versies. De leerpaden van Noordhoff Health beginnen altijd met een cijfer voor de punt en een 0 na de punt met als eerste versie 1.0 en bij een upgrade telt deze omhoog naar 2.0, 3.0 en zo verder.

Hoe kun je zien dat mijn organisatie een aanpassing heeft gemaakt in het leerpad van Noordhoff Health?

Als een instelling aanpassingen doet in een versie van het leerpad van Noordhoff Health en deze opslaat als ‘nieuwe versie’ dan veranderd het getal achter de punt. Dus 1.0 wordt 1.1. Indien er daarna nogmaals aanpassingen worden gemaakt en het leerpad wordt opgeslagen als een nieuwe versie dan wordt de versie 1.1 een versie 1.2. Een versie met een 1 of hoger achter de komma is altijd een versie van de organisatie.

Hoe kun je zien dat een leerpad van mijn organisatie is?

Wanneer een organisatie een eigen leerpad maakt of een kopie op slaat van een leerpad van Noordhoff Health (opslaan als kopie) wordt deze opgeslagen als een 0.X versie. De 0 voor de punt geeft aan dat het een leerpad is van de instelling zelf en dit getal zal altijd 0 blijven.

Hoe kan ik zien of er van een leerpad upgrades beschikbaar zijn?

Leerpaden worden door Noordhoff met regelmaat herzien en verbeterd. Als er een nieuwe versie van een leerpad beschikbaar is, wordt dat op verschillende wijzes getoond in de beheeromgeving:

Als er upgrades beschikbaar zijn, wordt een extra filter getoond.

In het overzicht van leerpaden wordt bij elk leerpad aangegeven of er een upgrade beschikbaar is.

Ook op de detailpagina van een leerpad is te zien of een upgrade beschikbaar is.

Wat gebeurt er als ik een upgrade publiceer?

Als je als beheerder een versie van een leerpad publiceert, is deze meteen beschikbaar voor deelnemers. Deelnemers die op het moment van publicatie het leerpad actief gebruiken, hebben afhankelijk van wanneer de sessie is gestart nog maximaal 24 uur om het leerpad in de oude versie af te ronden. Daarna krijgt de deelnemer alsnog de nieuwe versie voorgeschoteld. Dit gebeurt ook als de deelnemer zelf het leerpad opnieuw opent.

Voortgang van leerobjecten van deelnemers gaat verloren als die leerobjecten niet in de nieuwe versie van het leerpad voorkomen.

Heb je het antwoord gevonden?