Bewerken leerpaden

Zoek via het tabblad Leerpaden het leerpad op dat je wilt bewerken en klik dit aan zodat de eigenschappen getoond worden.

 1. Klik hier om de afbeelding op de tegel van het leerpad in de Noordhoff Health beheeromgeving te wijzigen. Er wordt een pop-upvenster geopend waarna een afbeelding vanaf de pc geüpload kan worden of één van de reeds in de omgeving beschikbare afbeeldingen geselecteerd kan worden. 

 2. Klik hier om de titel van het leerpad te wijzigen.

 3. Via dit icoon kan de LTI launch URL van het leerpad gekopieerd worden. 

 4. Om het leerpad in de voorbeeldmodus te bekijken klik je hier. 

 5. Hier worden de versies getoond en kunnen deze online of juist offline gezet worden. Wordt een versie offline gezet dan is deze niet meer te openen door de zorgprofessional. Publiceer een leerpad om dit (weer) toegankelijk te maken. 

 6. Klik hier om de wijzigingen op te slaan als een nieuwe versie van het leerpad (bijvoorbeeld versie 1.1). Klik vervolgens op Publiceer om deze versie beschikbaar te stellen. 

 7. Hier kan de acceditatiecode van het leerpad gekopieerd/ gewijzigd worden.  Let op: Zijn er leerobjecten uit het leerpad verwijderd dan is de accreditatiecode niet meer geldig. Zijn er leerobjecten toegevoegd dan is de code nog wel geldig maar kan het zijn dat het leerpad meer accreditatiepunten waard is. In beide gevallen kan de zorgorganisatie ervoor kiezen het aangepaste leerpad zelf te accrediteren, de nieuwe code kan hier dan ingevoerd worden. 

 8. Hier vind je de supportcode, geef deze door wanneer er i.v.m. vragen over het leerpad contact wordt opgenomen. 

 9. Wanneer hier op geklikt wordt, worden de kenmerken (metadatering) waarop gefilterd kan worden uitgeklapt, klik de gewenste kenmerken aan om deze aan te passen.

 10. Selecteer eerst de positie waar een leerobject geplaatst moet worden en klik vervolgens ‘Leerobject toevoegen aan lijst’ aan. Er opent vervolgens een pop-upvenster waarin het toe te voegen leerobject geselecteerd kan worden. De volgorde van de leerobjecten binnen een leerpad kan op ieder gewenst moment nog gewijzigd worden door een leerobject in de lijst aan te klikken en te slepen naar de gewenste plaats in de lijst.

 11. Klik in de lijst met leerobjecten het leerobject dat je wilt verwijderen aan en klik vervolgens op ‘Verwijder leerobject uit lijst’ om dit leerobject uit het leerpad te verwijderen. 

 12. De weging geeft aan hoe zwaar een bepaald leerobject meetelt voor het eindcijfer. Klik het leerobject waarvan de weging aangepast moet worden aan in de lijst en stel hier vervolgens de gewenste weging in. 

 13. Selecteer het leerobject dat je verplicht wilt stellen in de lijst en vink hier vervolgens ‘verplicht’ aan. De verplichte leerobjecten dienen met een voldoende afgerond te worden om het leerpad met positief resultaat af te kunnen sluiten. Let op: niet alle leerobjecten zijn geschikt om te gebruiken in combinatie met verplicht. Kijk in dit artikel voor meer informatie.

 14. Let op: Zijn er wijzigingen aangebracht sla deze dan altijd op, de wijzigingen worden pas verwerkt nadat deze zijn opgeslagen. Klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen op te slaan in het bestaande leerpad. 

 15. Klik op ‘Opslaan als nieuw leerpad’ om het bestaande leerpad te behouden en de wijzigingen op te slaan in een nieuw leerpad. Achter de titel komt (kopie) te staan en dit leerpad krijgt versienummer 0.1. Het kopie-leerpad krijgt een nieuwe LTI-launch URL.

Heb je het antwoord gevonden?