Algemeen

Het e-learningmateriaal van Noordhoff is V&VN geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Via het systeem van PE-online, kunnen wij de zorgorganisatie “machtigen” om van ons reeds geaccrediteerde materiaal gebruik te kunnen maken.   

Het platform dat hiervoor leidend is, is PE-online. Daarin wordt de accreditatie van het leermateriaal vastgelegd, machtigen wij de zorgorganisatie om hiervan gebruik te mogen maken en om de behaalde accreditatiepunten van de zorgprofessionals weg te kunnen schrijven.

Noordhoff is als aanbieder die accreditatie heeft aangevraagd, hoofdverantwoordelijk voor de inhoud van de scholing en het up-to-date houden van de machtiging. 

De zorgorganisatie is hoofdverantwoordelijk voor het op de juiste wijze wegschrijven van de accreditatiepunten. 

Meer informatie hierover op de website van het Kwaliteitsregister: 

https://www.venvn.nl/registers/kwaliteitsregister/scholing-accrediteren/

Werkwijze 

Noordhoff vraagt bij het Kwaliteitsregister accreditatie aan op de e-learning en verzorgt indien nodig updates van de accreditatiegegevens. 

De zorgorganisatie moet zorgen voor de volgende voorwaarden: 

De zorgorganisatie vraagt een account aan in PE-online (indien de organisatie zelf geen materiaal wil accrediteren, is dit gratis). Dit kan via PE-online.

In PE-online moet autorisatie worden aangevraagd voor V&VN. Dit kan in het tabblad autorisatie.

Indien de zorgorganisatie de behaalde accreditatiepunten automatisch wil laten wegschrijven, zal een koppeling met het LMS ingericht moeten worden. De zorgorganisatie zorgt op eigen kosten voor deze koppeling tussen het LMS en het Kwaliteitsregister (vraag de LMS leverancier naar de mogelijkheden); 

Als de koppeling is geïnstalleerd moet deze via Xaurum (leverancier van PE-online) geactiveerd moeten worden (neem contact op met Xaurum voor de actuele kosten die hieraan verbonden zijn). Dit kan door een e-mail te sturen naar Xaurum met het verzoek “gebruik te maken van de webservice presentie of e-learning” via support@pe-online.org 

Om de punten automatisch bij te kunnen schrijven moet de koppeling geactiveerd zijn, moet in het LMS per leeractiviteit het juiste accreditatienummer (PE-online cursusID) van het leermateriaal zijn aangegeven en moet het BIG- of V&VN relatienummer van de zorgprofessional beschikbaar zijn; 

Noordhoff zal de zorgorganisatie in PE-online machtigen met de gebruikersnaam die de zorgorganisatie heeft doorgegeven aan Noordhoff. (wij hebben enkel de gebruikersnaam nodig, niet het wachtwoord).

Het is ook mogelijk de behaalde accreditatiepunten handmatig te registreren via het PE-online account. 

Voordelen: 

Behaalde accreditatiepunten kunnen automatisch worden weggeschreven in PE-online. 

De punten kunnen ook altijd handmatig gedaan weggeschreven worden, ook bij eventuele correcties. 

De zorgorganisatie heeft in PE-online een overzicht van de weggeschreven accreditatiepunten. 

Indien de zorgorganisatie al een account heeft in PE-online en zelf ook accreditaties aanbiedt of gebruik maakt van content van andere leveranciers, kan dit samengaan met het geaccrediteerd materiaal van Noordhoff.

Heb je het antwoord gevonden?