Waarom heb ik een PE-onlineaccount nodig?
Het Kwaliteitsregister eist dat de zorgorganisatie een eigen account heeft in PE-online. Hierdoor kan de koppeling met het LMS tot stand worden gebracht of kunnen handmatig geaccrediteerde punten opgevoerd worden.

Heb ik een instellingsaccreditatie nodig?
Dat is voor het materiaal van Noordhoff niet nodig, Noordhoff treedt immers als “aanbieder” op. Als de zorgorganisatie echter zelf ook leermiddelen heeft of gaat ontwikkelen en die wil accrediteren, dan is een instellingsaccreditatie of aanbodsaccreditatie wel noodzakelijk. Lees meer hierover op website PE-online. 

Hoe kom ik aan de juiste gegevens van accreditatie?
De cursusID’s zijn, nadat de zorgorganisatie gemachtigd is, terug te vinden in PE-online. Daarnaast kunnen deze worden opgezocht in de beheeromgeving van de zorgorganisatie. 

Heb ik na installatie nog onderhoud op de registratienummers?
Een upgrade van een leerpad resulteert mogelijk in wijzigingen waardoor opnieuw accreditatie voor het betreffende leerpad zal worden aangevraagd. Dit betekent dat het cursuID in het LMS vervangen moet worden. 

Hoe kom ik aan het registratienummer van de zorgprofessional?
Dit wordt niet verstrekt door het kwaliteitsregister. De zorgorganisatie moet dit individueel opvragen aan de zorgprofessional en toestemming vragen om dit nummer te registreren en te bewaren.

Voor welke beroepsgroepen kan worden weggeschreven?
De leerpaden van Noordhoff zijn geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&VN met als doelgroep de verpleegkundigen en de verzorgenden. In de doelgroep verpleegkundigen worden de leerpaden indien van toepassing nog opgevoerd voor accreditatie voor een themagroep als ICU verpleegkundige/ dialyse verpleegkundige/ etc. M.a.w. de specialistische doelgroepen, die onder de algemeen verpleegkundige doelgroep vallen én opgenomen zijn in het kwaliteitsregister.

De leerpaden zijn door Noordhoff niet geaccrediteerd voor Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ) of KNMG-GAIA.

Ik ben gemachtigd voor een leerpad maar kan dit niet terugvinden in de beheeromgeving.
Noordhoff machtigt de zorgorganisatie voor alle leerpaden, mogelijk dus ook voor leerpaden die niet binnen de overeenkomst vallen. 

Het accrediteren van de leerpaden en machtigen van de zorgorganisaties is onderdeel van het uitleverproces en vindt plaats voordat de leerpaden in de beheeromgeving beschikbaar worden gesteld. Valt een leerpad binnen de overeenkomst dan zal dit zodra het gereed is toegevoegd worden aan de beheeromgeving.

Is er een overzicht van de studiebelastinguren (SBU) per leerpad beschikbaar?
Er zit een verschil in de totale SBU van een leerpad en de SBU die meetellen voor de accreditatie. In de beheeromgeving zijn de SBU per leerobject te vinden. In de verantwoordingsdocumenten zijn de SBU voor accreditatie opgegeven.

De accreditatiepunten worden op basis van het totaal aantal SBU als volgt geteld:

  • SBU: 0-30 min. (0:00-29:59) -> geen accreditatiepunten

  • SBU: 30 min – 90 min. (30:00-89:59) -> 1 accreditatiepunt

  • SBU: 90 min – 150 min. (90:00-149:59) -> 2 accreditatiepunten

  • Etc.

Wat als de accreditatiepunten niet worden weggeschreven?
Dit kan verschillende oorzaken hebben, mogelijk is er in het LMS een rapportage beschikbaar waarin een foutmelding naar voren komt. 

Bevat de foutmelding de tekst ‘arts bestaat niet’ dan wordt het BIG-/ V&VN relatienummer niet herkend. 

Bevat de foutmelding de tekst ‘nascholing bestaat niet’ dan wordt het cursusID niet herkend. Staat het juiste nummer in het LMS neem dan contact op met Noordhoff.

Worden de punten niet bijgeschreven controleer dan de koppeling en alle gegevens in het LMS: 

  • Is het BIG- of V&VN relatienummer van de zorgprofessional actief en juist vastgelegd in het LMS?  Mogelijk had de zorgprofessional nog geen actief account op het moment dat de punten behaald zijn, de punten kunnen dan niet bijgeschreven worden op deze datum. Relatienummers bevatten soms een voorloop nul, houd daar ook rekening mee. Is het accreditatienummer vastgelegd in het LMS? 

  • Werkt de koppeling nog correct? 

Als de accreditatiepunten niet kunnen worden weggeschreven, dan verschijnt hiervan een melding in PE-online.

Kunnen behaalde accreditatiepunten achteraf nog bijgeschreven worden?
De zorgorganisatie is hoofdverantwoordelijk voor het op de juiste wijze wegschrijven van de accreditatiepunten. Noordhoff kan niet namens de zorgorganisatie punten achteraf bijschrijven. 

Het is mogelijk in PE-online handmatig correcties uit te voeren wanneer punten niet (juist) via de koppeling bijgeschreven zijn. Vanuit het LMS kan ook de mogelijkheid bestaan de niet verwerkte resultaten nogmaals aan te bieden via de koppeling, vraag de mogelijkheden hiervoor na bij de LMS leverancier. 

Heb je het antwoord gevonden?