Zelfstudie

*Noot: Om van deze instelling gebruik te kunnen maken, moet wel de arrangeermogelijkheid worden afgenomen.

Wordt het leerpad ingezet als zelfstudie dan kan de zorgprofessional het beoordelingsformulier zelf invullen. In dit geval wordt er geen gebruik gemaakt van de functionaliteit om het formulier door een beoordelaar in te laten vullen. 

Ga naar de Noordhoff Health beheeromgeving. Na het inloggen verschijnt het overzicht met beschikbare leerpaden. Je vindt de leerpaden met de beoordelingsformulieren door onder het tabblad Leerpaden te zoeken op ‘Assessor’.

Klik het leerpad aan om naar de eigenschappen te gaan en klik vervolgens op het leerobject om de extra gegevens te tonen. Selecteer Zelfstudie, pas eventueel overige eigenschappen zoals de titel aan, en sla het leerpad op als nieuw leerpad. 

Klik onder de titel op Publiceer om het leerpad beschikbaar te stellen. 

Klik op het koppelicoontje om de LTI launch URL naar het klembord te kopiëren. De launch URL kan vervolgens in het LMS geplaatst worden en van daaruit beschikbaar gesteld worden bij de zorgprofessional. 

Heb je het antwoord gevonden?