Eigenschappen
Jan van Waardenburg avatar
Geschreven door Jan van Waardenburg
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Onder ‘Eigenschappen’ vind je de instellingen van de betreffende toets zoals het type toets en het 

slagingspercentage, alsook de LTI link waarmee de toets in het LMS gekoppeld kan worden. Is de toets nog niet in gebruik dan kan je hier ook nog de instellingen wijzigen. Als er al gebruikers met een toets begonnen zijn, kunnen sommige instellingen hier niet meer gewijzigd worden.

Typen toetsen:

Dynamisch: dit zijn toetsen die gebruik maken van een toetsmatrijs en die op basis van deze matrijs voor iedere gebruiker een unieke toets trekken. Dit type toets ondersteunt herkansingen.

Statisch: dit zijn toetsen waarbinnen exact is bepaald welke vragen er gebruikt worden. Iedere gebruiker maakt dus ook exact dezelfde vragen. Herkansen is niet mogelijk.

Typen toetsmodi:

Formatief: bij dit type toetsafname wordt na het beantwoorden van een vraag deze vraag direct visueel gecorrigeerd en eventueel wordt een kennisflits getoond.

Summatief: bij dit type toetsafname worden vragen tijdens het toetsen niet gecorrigeerd. 

Pas na het volledig afronden van de toets kunnen eventueel de resultaten getoond worden.

Als je gebruik maakt van LTI om toetsen beschikbaar te maken in het eigen LMS kan je eenvoudig de LTI link kopiëren door het icoon achter de link aan te klikken. 

Was dit een antwoord op uw vraag?