Onder ‘Deelnemers’ zie je de deelnemers die deze toets ooit gemaakt hebben, hun voortgang en het laatste moment waarop zij een vraag beantwoord hebben. 

Het aanroepende LMS kan een omschrijving meegegeven bij het openen van de toets. Deze omschrijving vind je ook in de lijst.

De gebruikersnamen, zijn de namen zoals het LMS die meegeeft aan de toetsomgeving. Het kan zijn dat dit alleen maar ID’s zijn. Die zal je dan ook als zodanig in dit overzicht zien. 

Het overzicht laat standaard niet de score zien van de deelnemer. Dit is op te vragen in het eigen LMS of als meerwerk aan te zetten in dit overzicht. 

Zijn de rapportages ingeschakeld dan kan per gebruiker een gedetailleerd overzicht opgehaald worden en het door de gebruiker opgegeven antwoord per vraag ingezien worden. 

Klik voor het openen van de detailinformatie in het tabblad ‘Resultaten’ de regel van de betreffende gebruiker aan. 

Klik op het tabblad Resultaten voor een overzicht van de vragen met de door de gebruiker opgegeven antwoorden. 

Heb je het antwoord gevonden?