Het tabblad ‘Rapportages’ is standaard niet beschikbaar. Als meerwerk kan dit aangezet worden.

Zijn de rapportages aangezet dan is meer informatie beschikbaar onder het tabblad en kan een Excelbestand met gedetailleerde informatie geëxporteerd worden. Hieronder een voorbeeld van een dergelijk bestand: 

Heb je het antwoord gevonden?