Standaard worden de eindtoetsen in jullie partitie geplaatst met de instellingen zoals jullie deze hebben gekozen met de consultant van Noordhoff toen jullie van start zijn gegaan met onze content. Wil je hierop een uitzondering maken, kan je in dit artikel lezen hoe je dit kunt doen en welke instelmogelijkheden er zijn. 

Om een toets aan te passen van een leerpad van ZorgPad Professional moet er bij de toetsinstellingen binnen iQualify aanpassingen gedaan worden. Het is op dit moment niet mogelijk om de instellingen van een toets die in gebruik is aan te passen. Om deze reden moet er in dit geval wanneer er instellingen gewijzigd moeten worden eerst een kopie gemaakt worden van de bestaande toets.

Stap 1: Open iQualify en zoek de toets op waarvan je de instellingen wilt wijzigen.

Dit doe je onder 'gedeelde materialen'.

Stap 2: Controleer of de toets in gebruik is.

Onder het tabblad resultaten kan je zien of een toets in gebruik is.

Wanneer de toets in gebruik is, dan is het aantal deelnemers logischerwijs meer dan 0 en kun je de gegevens niet aanpassen. In dit geval moet je eerst een kopie maken en lees je verder onder stap 3

Is de toets niet in gebruik (dus 0 deelnemers), dan kun je direct de instellingen aanpassen. Lees hiervoor verder onder het kopje Wijzigen toets die nog niet in gebruik is.

Stap 3: Maak een kopie van de toets.

Dit doe je door de bewuste toets te openen en daarna het tabblad eigenschappen te openen. Hier zie je links bovenaan de button Kopiëren:

Stap 4: Stel de toets in met de door jou gewenste instellingen.

Na het klikken opent een nieuw scherm waarin de toetsinstellingen kunnen worden aangepast. Lees verderop in dit artikel welke instellingen er zijn.

Wanneer je de instellingen hebt aangepast, klik je onderin het venster op de blauwe Ok knop om op te slaan.

Stap 5: Bepaal welke toets geactiveerd moet worden als vanuit ZorgPad Professional de toets wordt opgestart. Omdat er nu meerdere toetsen zijn, moet het systeem weten welke toets opgestart moet worden.

Om een toets te activeren zoek je deze op en ga je weer naar het tabblad eigenschappen. Hier kies je voor Wijzigen.

Selecteer vervolgens de optie Actief onder sectie Toets Instantie:

Vanaf het moment dat je de nieuwe toets geactiveerd hebt, verwijst het leerpad van ZorgPad Professional naar de nieuwe toets die je zojuist hebt aangemaakt. Wanneer je de toets of actief hebt gezet, wordt automatisch bij de andere toets het vinkje actief uitgezet.

Let op:
Wil je tegelijkertijd gebruik maken van twee toets instanties van jouw toets, dan moet je in je LMS of bij het arrangeren voor de niet actieve toets zelf de LTI links koppelen. Kopieer in dat geval de LTI link (te vinden onder de eigenschappen) en plaats deze in het leerpad of LMS.

Verwijderen oude toets

Je kunt ervoor kiezen om de oude toets te verwijderen. Door het verwijderen van de "oude" toets, verwijder je niet de resultaten die al eventueel hiervan in het LMS staan. Deze staan in het LMS als gezakt of geslaagd (met eventueel een score), maar wel vanuit het cesuur dat toen ingesteld stond. Houd hier rekening mee in de beoordeling hiervan. Zo kan je een groep hebben die geslaagd is met een lagere score dan het cesuur dat nu ingesteld staan.

Hoe je hiermee omgaat is afhankelijk van de technische mogelijkheden van het LMS.

Wijzigen toets die nog niet in gebruik is:

Stap 1: Open iQualify en zoek de toets op waarvan je de instellingen wilt wijzigen.

Dit doe je onder 'gedeelde materialen'.

Stap 2: Open het tabblad Eigenschappen en Klik op de button wijzigen om de instellingen aan te kunnen passen:

Stap 3: Stel de toets in met de door jou gewenste instellingen.

Na het klikken opent een nieuw scherm waarin de toetsinstellingen kunnen worden aangepast. Lees verderop in dit artikel welke instellingen er zijn.

Wanneer je de instellingen hebt aangepast, klik je onderin het venster op de blauwe Ok knop om op te slaan.

Wanneer je dit hebt gedaan en de toets opgestart wordt vanuit een leerpad van ZorgPad Professional, dan verschijnt de toets met de door jou gekozen instellingen.

Let op:

Wordt in iQualify de cesuur gewijzigd dan kan het zijn dat dit ook nog in het LMS gedaan moet worden. Indien in het LMS een andere cesuur is opgegeven als in iQualify kunnen er fouten ontstaan.

Toetsinstantie

Omschrijving: Hier kan je een eigen omschrijving invoeren.
Toetsmodus: Hier kies je het type toetsafname (formatief /summatief).
Introductietekst: Middels deze optie kan je instellen dat er, voorafgaande aan de toets,een introductietekst wordt getoond. Deze tekst kan je hier ook instellen.
Opmerkingen plaatsen: Deze instelling bepaalt of gebruikers die de toets afnemen de mogelijkheidwordt geboden om bij een toetsvraag een opmerking te plaatsen.

Verwerking van de resultaten

Geslaagd/ cesuur:  Hier kan je instellen bij welke procentuele score een gebruiker geslaagd is.  (Deze instelling is alleen beschikbare als gekozen is voor een  summatieve toetsmodus.)
Cijfer: Voor iedere medewerker die een toets afrondt wordt een procentuele score (0 tot 100) berekend. Desgewenst kan men ook een punt uitrekenen (0 tot 10) waarbij men zelf de omrekencurve bepaalt. Deze curve kan ingesteld worden met behulp van de aankruisvakjes en de sleepbalken. Ook kan men in de grafiek de punten verslepen.  
Maximaal aantal herkansingen: Hier kan je instellen hoeveel herkansingen een gebruiker mag doen.  De eerste poging telt niet mee. Dus als je hier kiest voor de waarde 2 mag de gebruiker in totaal 3 pogingen doen. Pas als de gebruikers is geslaagd of als alle herkansingen gebruikt zijn wordt de eindscore teruggestuurd naar het aanroepende LMS. (Deze instelling is alleen beschikbaar bij dynamische toetsen.)  

Resultaatpagina

Tekst: Na het afronden van een toets wordt een resultaatpagina getoond. Hierop wordt een tekst getoond, aangevuld met de toetsresultaten. De tekst die getoond dient te worden kan je hier zelf bepalen.  
Score: Hiermee bepaal je of je direct de behaalde score wilt tonen aan de gebruiker.  
(Deze instelling is alleen beschikbaar als gekozen is voor een summatieve toetsmodus.)
Per deelonderwerp: Hiermee bepaal je of je niet alleen de totale score van de toets wilt tonen, maar ook de score op deelonderwerpen. (Deze instelling is alleen beschikbaar bij dynamische toetsen.)
Gecorrigeerde antwoorden aanbieden: Hiermee bepaal je of je na het afronden van de toets de gecorrigeerde antwoorden wilt aanbieden aan de gebruiker. Uiteraard worden gecorrigeerde antwoorden niet aangeboden zolang de gebruiker nog bezig is. Dus ook als er nog een herkansing mogelijk is worden deze niet aangeboden. (Deze instelling is alleen beschikbaar als gekozen is voor een summatieve toetsmodus.)
Kennisflits: Hiermee bepaal je of je na het afronden van de toets de kennisflitsen bij de toetsvragen wilt tonen. (Alleen mogelijk als men ervoor heeft gekozen de gecorrigeerde antwoorden aan te bieden.)

Heb je het antwoord gevonden?