December 2020

Met de update van het leerpad Borstvoeding TZ3 is er een verandering aangebracht in de introductie.

November 2020

In het leerpad "Complicaties voorkomen en herkennen" en in het leerpad "Zorg rond een tracheostoma" zijn tekstuele correcties uitgevoerd.

In het leerpad COVID-19 BN346 is een leerobject gewijzigd:

Theorie ‘COVID-19 en palliatieve zorg’ Vervalt

In het leerpad PICS en revalidatie na COVID-19 BN346 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Check jezelf Nieuw ontwikkeld

E-learning PICS na COVID-19 infectie Nieuw ontwikkeld

Voorbeeldzorgplannen Nieuw ontwikkeld

In het leerpad Cohort Verplegen VV2346 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Check jezelf Nieuw ontwikkeld

Oefenvragen (gesloten vragen) Nieuw ontwikkeld

September 2020

In leerpaden Ontruiming en Communicatie GHZ346, VV346, en ZH46 zijn de volgende aanpassingen gedaan:

Theorie ‘Brandklassen’ Nieuw ontwikkeld

Theorie ‘Blusmiddelen’ Nieuw ontwikkeld

Augustus 2020

In het leerpad Blaasspoelen 2.0 zijn de volgende leerobjecten gewijzigd:

Theorie ‘Het urinestelsel’ Nieuw ontwikkeld

Theorie ‘Indicaties en contra-indicaties’ Nieuw ontwikkeld

Theorie ‘Veelgestelde vragen over complicaties’ Nieuw ontwikkeld

Instructievideo ‘Aandachtspunten bij het spoelen van de blaas’ Nieuw ontwikkeld

Praktijksituatie ‘Fouten voorkomen’ Nieuw ontwikkeld, vervangt Praktijkfragmenten ‘Het uitvoeren van een blaasspoeling’

Praktijksituatie ‘Kritische situaties’ Nieuw ontwikkeld, vervangt Praktijkfragmenten ‘Het uitvoeren van een blaasspoeling’

Juli 2020

In het leerpad CVA is het leerobject voor alle branches tekstueel aangepast:

‘Ziekteleer van een CVA’

In het leerpad Hygiënisch werken is het leerobject voor alle branches tekstueel aangepast:

'Schoonmaken: hoe?'

April 2020

In het leerpad Cohort verplegen VV2346 zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

  • Aanpassing introductie

  • Nieuw leerobject Mondmasker correct gebruiken

  • Vaardigheid Steriele handschoenen aan- en uittrekken is verwijderd

  • Extra FAQ toegevoegd na Documentatie

In de onderstaande leerpaden is de tekst geoptimaliseerd:
Werkbegeleiding BN
Het Omaha-systeem TZ en VV
Sepsis herkennen en behandelen

Maart 2020

In de onderstaande leerpaden is de tekst geoptimaliseerd:
Wet Zorg en dwang GHZ, TZ, VV en ZH
Antistolling ZH

In de onderstaande leerpaden zijn de video's en vaardigheden geoptimaliseerd:
Poortkatheter TZ en ZH
Blaasspoelen vrouw GHZ
Blaasspoelen TZ, VV en ZH
Subcutane infusie BN

In de onderstaande leerpaden is de theorie uit de leerobjecten 'Keten van leven' en 'Verslikking en stabiele zijligging' verbeterd, ook de bijbehorende toetsvragen zijn aangepast. Voor de branches TZ en REV is ook de casus 'Kritieke momenten algoritme' verbeterd.
Reanimatie van volwassenen GHZ, REV, TZ en VV

In de onderstaande leerpaden is het leerobject 'De regel van de 5 J’s' verbeterd.
Medicatieveiligheid en medicatieverificatie GHZ, REV, TZ, VV en ZH

Februari 2020

In de onderstaande leerpaden is de foto van het stuwverband vervangen:
Bloed en bloedkweken afnemen VV/ZH

In de onderstaande leerpaden is de tekst geoptimaliseerd en de video vervangen:
Zwachtelen TZ/VV/ZH

In de onderstaande leerpaden is de tekst geoptimaliseerd:
COPD TZ/VV/ZH
CVA TZ/VV
Hygiënisch werken GHZ/TZ/VV/ZH
Perifeer infuus inbrengen ZH46
Zelfmanagement ondersteunen TZ3

Januari 2020
De content van onderstaande leerpaden is geoptimaliseerd:

EHBO GHZ/TZ/VV
Intramusculair injecteren TZ/VV
Wondinfecties voorkomen ZH
Neus-maagsonde inbrengen en verwijderen TZ/VV/ZH
PICC verzorgen en verwijderen TZ/ZH
Handhygiëne ZH
Neus-maagsonde inbrengen ZH
Hygiënisch werken ZH/VV/TZ/GHZ

Heb je het antwoord gevonden?