Onder de koppelingsinformatie in iQualify vind je de licentie, api en LTI gegevens. Ga om de koppelingsinformatie te openen via het menu naar Gedeelde toetsen.

Klik vervolgens op Koppelingsinformatie.

Licentie-informatie

Onder de Licentie-informatie staat achter Aantal licenties het afgenomen aantal licenties en achter aantal gebruikers het aantal unieke gebruikers, dus de licenties die op dat moment in gebruik zijn. 

API-informatie

De API-informatie geeft het organisatie ID en indien ingevoerd de Toegestane IP-adressen weer. 

LTI-informatie

De beheerder van het LMS heeft informatie nodig om de iQualify toetsen beschikbaar te kunnen maken binnen het LMS. 

Voor de LTI koppeling is de volgende informatie nodig:

  • Consumer Key (naam van de organisatie zoals bij ons in het systeem)

  • Shared secret (combinatie van cijfers en letters)

Deze gegevens moeten eenmalig in het LMS geplaatst worden door te knippen en plakken.

Heb je het antwoord gevonden?