Achter de titels van onze ZorgPad Professional leerpaden staat in alle gevallen een afkorting. Deze afkorting geeft aan wat de branche waarvoor het leerpad is ontwikkeld is en voor welk niveau het leerpad bedoeld is.

Hier een kort overzichtje met de meest gebruikte branches en niveaus:
BN = Brancheneutraal
GHZ = Gehandicaptenzorg
REV = Revalidatiezorg
TZ = Thuiszorg
VV = Verpleeg- & verzorghuizen
ZH = Ziekenhuis

3 = Niveau 3
4= Niveau 4
34 = Niveau 3&4
6 = Niveau 6
46 = Niveau 46

Heb je het antwoord gevonden?