In dit artikel staan de meest gestelde vragen beschreven m.b.t. de inzet van de ZorgPad Professional leerpaden voor zorgprofessionals met dyslexie.

Kan de tekst van leerobjecten worden voorgelezen?
Ja, dat kan. Wel is dit afhankelijk van het apparaat en/ of besturingssysteem dat gebruikt wordt. Zie voor meer informatie hierover het artikel Gesproken tekst ZorgPad Professional

Is er van de Zorgpad Professional leerpaden een printversie/ PowerPoint beschikbaar?
Nee, de leerpaden zijn alleen als e-learning beschikbaar, hiervan zijn geen printversies of PowerPoint bestanden aanwezig. 

Moet de eindtoets binnen een bepaalde tijd afgerond worden?
Nee, de eindtoetsen kunnen tussendoor gestopt worden waarna deze weer kunnen worden hervat vanaf de vraag waar de zorgprofessional gebleven was, ook is er geen tijdslimiet per vraag ingesteld.
De zorgprofessional moet er wel rekening mee houden dat de toets niet langer dan 12 uur achter elkaar geopend mag zijn. In dat geval wordt de sessie onderbroken en kan het resultaat niet meer verwerkt worden. 

Kan de eindtoets ook mondeling afgenomen worden?
De zorgorganisatie kan ervoor kiezen medewerkers met dyslexie de toetsen mondeling op locatie te laten maken. Dit zijn beslissingen vanuit de zorgorganisatie waar Noordhoff verder los van staat.
Kiest de zorgorganisatie hiervoor dan kan de beheerder daarvoor de toetsvragen gebruiken die in de toetsinterface iQualify te vinden zijn. Het door de zorgprofessional behaalde cijfer zal vervolgens handmatig in het LMS verwerkt moeten worden.

Heb je het antwoord gevonden?