Introductie

Er zijn twee rollen binnen de Assessor.

  • Je kan beoordeeld worden door een collega.

  • Je kan een collega beoordelen.

Met deze beoordelingsformulieren wordt gekeken of je een handeling op een juiste wijze uitvoert. Dit doe je aan de hand van een aantal stappen. Je wordt beoordeeld door iemand binnen jouw organisatie die op zijn minst hetzelfde niveau heeft als jij zelf hebt. Het kan ook zijn dat je een collega moet beoordelen.

Ook kan een organisatie ervoor kiezen een beoordeling uit te reiken als zelfstudie. In dit geval wordt er geen gebruik gemaakt van de functionaliteit om het formulier door een beoordelaar in te laten vullen.

Algemene informatie

Op een beoordelingsformulier wordt iemand aan de hand van een aantal stappen beoordeeld. De beoordeelde voert de handeling uit en de beoordelaar beoordeelt deze handeling aan de hand van een aantal sub-onderwerpen op het formulier. Hierbij heeft de beoordelaar steeds de keuze uit drie opties: Ja, Nee en Niet van Toepassing. Om een beoordeling positief af te ronden, dient een 10 gehaald te worden. Deze score wordt behaald wanneer de beoordelaar alle vragen met Ja of met Niet van toepassing beantwoord.

De onderstaande handleidingen zijn bedoeld voor medewerkers die de beoordelingsformulieren op basis van Vilans protocollen uitgedeeld hebben gekregen. Dit kan zijn via het leerplein van de organisatie waar je werkzaam bent. In deze handleidingen nemen we je mee in stappen die je moet doorlopen om de formulieren op juiste wijze te kunnen gebruiken. Bekijk hieronder de volgende artikelen:

Heb je het antwoord gevonden?