Een lange tijd geleden zijn wij gestart met het overzetten van de cursussen van CampusCare en CampusMed naar de leerpaden van ZorgPad Professional.

Deze cursussen zijn altijd via een LTI-koppeling in gebruik te nemen vanuit je LMS.

In verband met de omzetting hebben we de CampusCare en CampusMed cursussen nog in gebruik gehouden, hoewel deze inhoudelijk niet meer werden onderhouden vanaf het moment dat er een vervangend leerpad van was.

Bij een klein aantal CampusCare en CampusMed cursussen is er geen leerpad van gemaakt, omdat de inhoud in een andere titel (gedeeltelijk) werd overgenomen of te weinig werd gebruikt waardoor gekozen is om deze niet over te zetten (kijk onderaan bij dit artikel voor deze cursussen).

Per 1 mei zijn deze CampusCare en CampusMed cursussen niet meer actief! Alsmede de bijbehorende toetsen.


Waar rekening mee te houden?

Als je nog een of meerdere cursussen in gebruik hebt, ga dan zo snel mogelijk de volgende zaken regelen:


Gebruik je ZorgPad Plug 'n Play (Mijn Noordhoff Health)?

  • informeer je deelnemers en stel een einddatum in dat er nog gebruik van gemaakt kan worden, doe dit voor 15 mei

  • Noordhoff neemt contact met je op hoe de leerpaden precies voor je omgezet gaan worden. Wij doen een voorstel en je kunt zelf daar aanpassingen voor doorgeven

  • we spreken daarna een datum af waarop we de omzetting gaan doen


Cursussen die niet overgezet zijn naar leerpaden voor CampusCare (GHZ):

CampusCare GHZ - Niet aangeboren hersenletsel

CampusCare GHZ - LVB en seksualiteit

Cursussen die niet overgezet zijn naar leerpaden voor CampusCare (TZ, VV):

CampusCare - Communicatie in de zorg

CampusCare - Complexe communicatie

CampusCare - Indiceren en organiseren van zorg

CampusCare - Verpleegkundig Proces voor Wijkverpleegkundigen

Cursussen die niet overgezet zijn naar leerpaden voor CampusMed (ZH):

CampusMed - Wondzorg materiaalkeuze

CampusMed - Decubitus (alleen voor ziekenhuizen)

CampusMed - Lean in de zorg

CampusMed - Polyfarmacie

CampusMed - Basiscursus Oncologie

CampusMed - Anticonceptiezorg voor verloskundigen

CampusMed - Opsporing van foetale groeivertraging

CampusMed - Vrouwelijke genitale verminking (VGV)

CampusMed - Total bodycooling

CampusMed - Anorexia bij kinderen

CampusMed - Obesitas bij kinderen

CampusMed - Multimorbiditeit

CampusMed - Cerebrovasculair accident(CVA)

CampusMed - Geriatrie

CampusMed - Incontinentie

CampusMed - Rapporteren en overdragen

CampusMed - Neonatale Bloedafname


Wil je meer weten of heb je behoefte aan verdere ondersteuning? Neem dan contact met ons op.

Heb je het antwoord gevonden?