In week 22 (30/5-5/6) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

Hartfalen VV3 en TZ3 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Pathofysiologie, symptomen en vormen van hartfalen

‘Symptomen en tekenen van hartfalen’ aangevuld met ‘Aanvullend onderzoek’.

Theorie: Zorgproces bij hartfalen

Bij ‘Therapietrouw’ informatie over ‘therapietrouw verhogen’ toegevoegd.

Hartfalen VV46, TZ46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Pathofysiologie, symptomen en vormen van hartfalen

‘Symptomen en tekenen van hartfalen’ aangevuld met ‘Aanvullend onderzoek’.

Hemodialyse ZH6-dv (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Zorgproblemen en interventies

 • ‘Problemen bij hemodialysepatiënten’ informatie over risico’s disbalans processen toegevoegd.

 • Informatie ‘Toegangsproblemen bij de shunt’ aangevuld.

Theorie: Complicaties en interventies

Tekstoptimalisatie

Voorkomen van lijnsepsis ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Wat is lijnsepsis

Kennis uit de verwerking gehaald en verplaatst naar de theorie.

Zorg voor de kraamvrouw ZH46 (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Controles bij de kraamvrouw

Informatie over AVPU toegevoegd.

In week 21 (23/5-29/5) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

Zwachtelen TZ346, VV346, ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Werking van zwachtelen en (contra-) indicaties

Informatie over dragen en vervangen van korte-rek zwachtels verbeterd.

Norovirus TZ346, VV346, GHZ346 (versie 1.1)

Norovirus ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Verspreiding voorkomen

Informatie bij 'Specifieke maatregelen' over besmetting onder zorgverleners toegevoegd.

Kwetsbare ouderen ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Waarom kwetsbare ouderen herkennen belangrijk is

Tekstoptimalisatie

Theorie: Interventies bij kwetsbare ouderen

Tekstoptimalisatie

Longembolie BN36 (versie 2.1)

Longembolie ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Wat is een longembolie?

Tekstoptimalisatie

Antibioticaresistentie ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Antibioticaresistentie voorkomen

Tekstoptimalisatie

Intratracheaal uitzuigen ZH46 en ZH6-ic (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Intratracheaal uitzuigen bij een patiënt

Tekstoptimalisatie

Theorie: Problemen en complicaties

Tekstoptimalisatie

Depressie GHZ34 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Introductie

Tekstoptimalisatie

Theorie: Ontstaan, beloop en kenmerken van een depressie

Tekstoptimalisatie

Theorie: Preventie, behandeling en begeleiding van een depressie

Tekstoptimalisatie

Depressie TZ346, VV346, ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Introductie

Tekstoptimalisatie

Theorie: Ontstaan, beloop en kenmerken van een depressie

Tekstoptimalisatie

In week 20 (16/5 - 22/5) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

Valpreventie TZ46 en VV46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Diagnostische toets

Toets nu specifiek voor niveau 4-6.

Handhygiëne GHZ346, TZ346, VV346, ZH346 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Introductie

Tekstoptimalisatie

Theorie: Handhygiëne: hoe

Toevoeging over temperatuur water bij ‘Wanneer kies je voor handen wassen’.

Syndroom van Down en ouder worden GHZ346 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Introductie

Totale tijdsduur leerpad bijgewerkt.

Theorie: Syndroom van Down en ouder worden

Kennis uit de verwerking gehaald en verplaatst naar de theorie.

Beademingsballon, intuberen en detuberen ZH46 (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Assisteren bij intuberen

Tekstoptimalisatie

Dagbesteding en arbeid GHZ346 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Begeleiden bij keuze arbeid of dagbesteding

Kennis uit de verwerking gehaald en verplaatst naar de theorie.

Theorie: Wet- en regelgeving: aanleiding en gevolgen

Toevoeging informatie ‘bespreken met cliënt en werkgever welke ondersteuning nodig is voor goed functioneren’.

Sepsis herkennen en behandelen ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Sepsis en septische shock

Informatie over behandeling toegevoegd.

Obesitas GHZ3, TZ3, TZ46, VV3, VV46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Het ontstaan van obesitas

Informatie over vochtretentie toegevoegd.

Obesitas GH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Het ontstaan van obesitas

Informatie over vochtretentie toegevoegd.

Diagnostische toets

Toets nu specifiek voor niveau 4-6.

Pneumonie GHZ34 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Longontsteking

Tekstoptimalisatie

Pneumonie TZ46, VV46, ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Pneumonie

Tekstoptimalisatie

Systemische therapieën: veilig omgaan met besmette excreta ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Omgaan met excreta

Informatie toegevoegd:

 • Handelen bij transport van patiënten in de risicoperiode.

 • Voorlichting patiënt over besmetting in de risicoperiode.

Verwisseling van en bij patiënten voorkomen ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Introductie

Tekstoptimalisatie.

Theorie: Patiëntveiligheid van opname tot ontslag

 • Informatie toegevoegd bij ‘Communicatie en cultuur’.

 • Informatie toegevoegd bij ‘Verpleegkundig leiderschap’.

Wondinfecties voorkomen ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Wondinfecties

Informatie toegevoegd ‘Aandoening- en behandelinggebonden risicofactoren (2) toegevoegd.

Theorie: Preventieve maatregelen bij specifieke wonden

Tekstoptimalisatie

In week 17 (25/4 - 1/5 ) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

Aandacht voor eten en drinken VV3 (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Check jezelf

Verplaatst nà de Praktijksituaties, de Introductie is aangepast.

Bloedproducten en omniplasma toedienen ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Bloed, bloedproducten en omniplasma

Correctie van trombocytenaantal van 50-350 109/l naar 150-350 109/l

Theorie: Veiligheid voor alles

 • Aanpassing in info over ‘Type and screen’ conform richtlijn.

 • Aanpassing in info ‘Kruisproef bij kinderen tot 3 maanden oud’ conform richtlijn.

 • Toevoeging bij ‘Veiligheid bij identificatie van patiënt en bloedproduct’ over raadplegen eigen protocol voor werkwijze.

Theorie: (Contra-)indicaties bij toedienen

Weergave informatie-icoontjes verbeterd.

Theorie: Transfusiereacties

Tekstoptimalisatie

Praktijksituatie: Temperatuurstijging na een transfusie

Tekstoptimalisatie

Autisme GHZ34 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Begeleiding van een zorgvrager met autisme

Tekstoptimalisatie

Theorie: Communiceren

Tekstoptimalisatie

Centraal veneuze katheter TZ46 en ZH46 (versie 1.4)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Centraal veneuze infusie

Tekstoptimalisatie

Theorie: Herkenning van complicaties

Tekstoptimalisatie

CVK en PICC ZH46 (versie 1.4)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Complicaties vroeg herkennen

Tekstoptimalisatie

Delier ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Screening, preventie en behandeling

Informatie bij ‘Screening op een delier’ over score toegevoegd.

Klinisch redeneren TZ3, TZ46, VV3, VV46, ZH46 (versie 1.1)

Klinisch redeneren GHZ46 (versie 1.2)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Hulpmiddelen bij klinisch redeneren

NB toegevoegd bij MEWS-scorekaart toegevoegd over verschillen afkappunt eigen organisatie.

Epiduraal katheter ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Epiduraal katheter en spinaal katheter

Tekstoptimalisatie

Theorie: Zorg epiduraal katheter

Informatie over ‘sensorisch blok’ toegevoegd bij ‘controleren sensorisch blok’.

Theorie: Epiduraal katheter verwijderen

Tekstoptimalisatie

Borstvoeding bijzondere situaties TZ3 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Na een sectio of kunstverlossing

Onder ‘Mogelijke problemen na een keizersnede’ info over voedselbeleid toegevoegd.

 • Neus-maagsonde verzorgen TZ3, VV3 (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Neus-maagsonde verzorgen

Aanvulling: Indicaties en (contra)-indicaties.

 • COPD VV3, TZ3 (versie 2.1)

 • COPD VV46, TZ46, ZH46 (versie 3.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Wat is COPD?

Tekstoptimalisatie

Theorie: Behandeling van COPD

Tekstoptimalisatie

 • Buiksondes verzorgen ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Buiksondes

Informatie over ‘Burried bumper’ toegevoegd.

 • Anatomie en fysiologie GHZ3 (versie 1.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Het circulatiestelsel

Correctie in ‘Bouw en functie van de bloedsomloop’.

 • Tracheostoma en tracheacanule VV3, VV46, TZ3, TZ46, ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Theorie: Zorg rond een tijdelijk tracheostoma

Toevoeging bij ‘Zorg rond een tijdelijk tracheostoma en canule’: ‘Draag bij risico op contact met excreta tijdens de zorg een overschort, handschoenen, mondneusmasker en bril of face-shield.’

In week 13 (28/3 - 3/4 ) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

 • EHBO GHZ346, TZ346, VV346

Leerobject

Wijziging

Theorie: Vitale functies

Onder kopje ‘circulatie’ bij ‘voorbeelden van klachten’: ‘wit wegtrekken’ toegevoegd.

 • Wet BIG BN46, GHZ34, TZVV3

Leerobject

Wijziging

Theorie: Kwaliteit van zorg

Onder ‘WGBO en Beroepscode’ zin over toepassing beroepscode toegevoegd.

 • Reanimatie van kinderen ZH46

Leerobject

Wijziging

Introductie

Bij Inhoud leerpad: Titel leerobject ingekort naar ‘Verslikking bij baby en kind’.

Theorie: Verslikking bij baby en kind

In titel leerobject ‘Verslikking bij baby en kind tot 1 jaar’ is ‘tot 1 jaar’ weggehaald.

 • Epilepsie GHZ346

Leerobject

Wijziging

Theorie: Epilepsie en een verstandelijke beperking

Informatie m.b.t autorijden en epilepsie aangepast conform CBR-regels.

In week 7 (14/2 - 18/2 ) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

 • Reanimatie van kinderen ZH46

Leerobject

Wijziging

Introductie

· Bij Inhoud leerpad: Titel leerobject ‘Instructievideo’s reanimatie baby en kind’ aangepast.

· Leerdoel over stabiele zijligging is iets aangepast nav nieuwste richtlijnen

Algoritme Basale reanimatie van kinderen

Vormgeving verbeterd conform NRR richtlijn 2021.

Theorie: Verslikking bij baby en kind

 • ‘borstcompressie’ is aangepast naar ‘borststoten’ bij ‘Verslikking baby’ conform richtlijn

 • Bij ‘verslikking baby’ is ‘tot 1 jaar’ toegevoegd, bij ‘verslikking kind’ is ‘ouder dan 1 jaar’ toegevoegd.

Theorie: Stabiele zijligging bij baby en kind

Stabiele zijligging aangepast conform nieuwste richtlijn

Instructievideo’s ‘Reanimatie van baby en kind’

Het leerobject is omgezet naar een theorie-object met daarin alle video’s van de NRR.

Casus: Kritieke momenten in algoritme

In de feedback van vraag 7 de verwijzing naar richtlijnen 2015 verwijderd.

Documentatie

Jaartal richtlijnen aangepast naar 2021.

 • Newborn Life Support (NLS) ZH46

Leerobject

Wijziging

Algoritme Basale reanimatie van kinderen

Vormgeving verbeterd/conform NRR richtlijn 2021.

Instructievideo’s ‘Reanimatie van baby en kind’

Het leerobject is omgezet naar een theorie-object met daarin alle video’s van de NRR.

Introductie

Bij Inhoud leerpad: Titel leerobject ‘Instructievideo’s reanimatie baby en kind’ aangepast.

Theorie: NLS bij aterme pasgeborenen en helder vruchtwater

· Informatie bij ‘Open de luchtweg en geef 5 inflatiebeademingen’ aangepast conform de nieuwste richtlijn

· ‘Geef goede thoraxcompressies’ aangepast conform nieuwste richtlijn.

· Bij ‘Voorwaarden therapeutische hypothermie’ zwangerschapsduur aangepast naar ‘minimaal 35 weken’.

Theorie: Aandachtspunten bij NLS in bijzondere situaties

· Bij ‘Werkwijze intuberen’ toegevoegd: ‘door getrainde en ervaren verpleegkundige of arts’

Open vragen: Kritische momenten en aandachtspunten bij NLS

Toegevoegd in feedback vraag 2: ‘30 seconden vervolgbeademingen’

 • Advanced Pediatric Life Support (APLS) ZH46

Leerobject

Wijziging

Algoritme Basale reanimatie van kinderen

Vormgeving verbeterd/conform NRR richtlijn 2021.

Algoritme ALS

Vormgeving verbeterd/conform NRR richtlijn 2021.

Instructievideo’s ‘Reanimatie van baby en kind’

Het leerobject is omgezet naar een theorie-object met daarin alle video’s van de NRR.

Introductie

Bij Inhoud leerpad: Titel leerobject ‘Instructievideo’s reanimatie baby en kind’ aangepast.

Algoritme APLS

Vormgeving verbeterd/conform NRR richtlijn 2021. + correcties

Theorie: Aandachtspunten tijdens APLS

· Afbeelding bij thoraxcompressie verbeterd

· Aandachtspunten bij plaatsen elektroden aangevuld.

· Bij ‘Zorg voor een intraossale of intraveneuze toegang’ informatie over schatten van gewicht verbeterd en aangevuld

Theorie: Aanpassing APLS in complexe situaties

· Informatie Drie-schokstrategie aangevuld

· Bij ‘Aandachtspunten bij trauma’ informatie over ‘ritmeproblematiek schokbaar ritme’ toegevoegd.

Theorie: Post-reanimatiebehandeling

Bij ‘Aandacht voor de circulatie, het bewustzijn en de temperatuur’ toegevoegd: ‘Voorkom hypotensie, zorg ervoor dat de systolische bloeddruk boven het 5e percentiel van de leeftijd ligt.’

Open vragen: Omgaan met kritische momenten tijdens APLS

In de feedback van vraag 7 de verwijzing naar richtlijnen 2015 verwijderd.

Documentatie

Jaartal richtlijnen aangepast naar 2021.

 • Advanced Life Support (ALS) ZH46 (versie 2.1)

Leerobject

Wijziging

Algoritme basale reanimatie

Vormgeving verbeterd/conform NRR richtlijn 2021.

Instructievideo’s Reanimeren

Het leerobject is omgezet naar een theorie-object met daarin alle video’s van de NRR.

Introductie

Titel leerobject ‘Instructievideo’s Reanimeren’ aangepast bij Inhoud leerpad.

Algoritme ALS

Vormgeving verbeterd conform NRR richtlijn 2021.

Theorie: Aandachtspunten tijdens ALS

· Toelichting bij ‘endotracheale intubatie’ aangepast

· ‘(VF of polsloze)’ toegevoegd bij ‘Toediening medicatie bij een drie-schoktrategie’

· Informatie in tabel bij ‘Dien indien geïndiceerd andere medicatie toe’ aangepast en toegevoegd.

· Informatie bij ‘Hypothermie’ aangepast

· Informatie bij ‘Toxinen’ aangevuld.

Theorie: Postreanimatiebehandeling

Indicatie temperatuurmanagement aangepast naar nieuwste richtlijn.

Documentatie

Jaartal richtlijnen aangepast naar 2021.

 • Bronchiaal toilet

Leerobject

Wijziging

Introductie

Tekst geoptimaliseerd

Theorie: Indicaties en contra-indicaties

· Contra-indicaties: ‘wonden in het bovenste gedeelte van de luchtwegen of het vermoeden hiervan’ verwijderd.

· Betekenis ‘oesofagusvarices’ toegevoegd.

· Laryngospasme toegevoegd.

Theorie: Uitvoeren Bronchiaal toilet

· Maximale zuigkracht (en zuigduur) aangepast (conform Vilans protocol)

· Aandachtspunt wat te doen wanneer patiënt gaat braken toegevoegd.

· Aandachtspunt ‘houd atropine in de buurt’ verwijderd.

· Aandachtspunt mbt afdekken/sluiten vd ogen ivm ooginfectie toegevoegd.

Theorie: Risico’s en complicaties

· Complicatie ‘Braken’ en aandachtspunten daarbij toegevoegd

· Bij ‘Geeft extra zuurstof bij een lage saturatie’ > ‘in opdracht van de arts’ toegevoegd.

· Kopjes ‘Bronchospasme’ en ‘Laryngospasme’ verwijderd (niet meer opgenomen als complicatie in Vilans-protocol)

Praktijkfragmenten: Bronchiaal toilet: Risico’s en complicaties

Informatie over Bronchospasme verwijderd. (niet meer opgenomen als complicatie in Vilans-protocol)

Casus: Handelen bij complicaties

Informatie over Bronchospasme verwijderd. (niet meer opgenomen als complicatie in Vilans-protocol)

 • PEG-sonde en button verzorgen GHZ3 (versie 1.1), TZ3 en VV3 (versie 2.1)
  Titel leerpad gewijzigd - was: PEG-sonde verzorgen

 • PEG-sonde en button verzorgen en verwisselen GHZ46 (versie 1.1), TZ46, en VV46 (versie 2.1)
  Titel leerpad gewijzigd - was: PEG-sonde verzorgen en verwisselen

In week 5 (31/1 - 3/2 ) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

 • Zuurstof toedienen TZ3 / TZ46 / VV3 / VV46 / ZH46 / GHZ34zp / GHZ34-bg

  Introductie:

  Tekst geoptimaliseerd.

  Theorie: Indicaties en contra-indicaties*:

  Relatieve contra-indicatie ‘Astma-exacerbatie: extra zuurstof toedienen in hoge dosering kan schadelijk zijn door het risico op hypercapnie.’ verwijderd.

  Video Zuurstof toedienen via zuurstofbril **:

  Categorie gewijzigd van Theorie naar Verwerking.

  Vaardigheid: Zuurstof toedienen via zuurstofbril &

  Vaardigheid: Zuurstof toedienen via tracheacanule &

  Vaardigheid: Zuurstof toedienen via zuurstofmasker:

  Tekst geoptimaliseerd.

  Vaardigheid: Saturatie meten met een finger-pulse-oxymeter:

  Bij voorbereiding: stap ‘Controle warmte vinger’ toegevoegd.

  Stappen aflezen polsfrequentie en saturatie geoptimaliseerd.

  *Geen leerobject in leerpad GHZ34-bg

  ** Geldt niet voor de beide GHZ versies

 • Bloed en bloedkweken afnemen VV46 / ZH46

  Theorie: Bloedbuizen:

  Bij ‘Belang van het aanhouden van de juiste volgorde en juiste vulling’ toegevoegd: ‘Door de juiste volgorde te hanteren voorkom je contaminatie van de bloedkweken en carry-over bij de overige bloedbuizen.’

  Info over aantal keren zwenken bloedbuizen aangepast naar: ‘Afhankelijk van de soort buis zwenk je de buis na bloedafname een aantal keren (zie afbeelding).‘

  Bij ‘Aanpassing werkwijze bij bijzondere situaties’ verwijderd: ‘Bij een zorgvrager met nierinsufficiëntie vul je bijvoorbeeld de kaliumbuis eerder, omdat anders door het stuwen bij afname de hoeveelheid kalium nog hoger wordt.

  Theorie: Indicaties, punctieplaatsen en complicaties:

  Bij ‘Indicatie bloedafname via venapunctie’ ‘voorkomen van ziekte’ toegevoegd

  Bij ongeschikte punctieplaatsen > Infuus toegevoegd: ‘Bij voorkeur geen bloed afnemen uit een infuusarm. Alleen wanneer het echt noodzakelijk is kan er uit een infuusarm bloed af worden genomen: zowel bij een proximaal als distaal gelegen afnameplaats wordt het infuus minimaal 2 minuten stopgezet.’ Verwijderd: ‘Okselkliertoilet‘ en ‘chemotherapie’

  Theorie: Verpleegkundige aandachtspunten:

  Bloedafname bij bijzondere situaties > Angstige zorgvrager toegevoegd:

  ‘Je kunt er ook voor kiezen om de familie te vragen om te komen en de handeling pas uit te voeren wanneer de familie er is. De familie kan dan ondersteunen bij het afleiden van de zorgvrager (in het kader van familieparticipatie).’

  Bij ‘werkwijze bloed afnemen uit een infuus verwijderd ‘(zelden nodig; diameter infuusnaald min. 0,8 mm/18 Gauge)’.

  Vaardigheid: Bloed voor onderzoek afnemen via venapunctie:

  Gewijzigd conform Vilans-protocol: ‘Kijk in het oog van de naald en prik de vene aan in een hoek van maximaal 30 graden.’

 • Borstkankerzorg TZ46 / ZH46

  Theorie: Maligne borsttumoren:

  Tekstfoutje gecorrigeerd.

 • Nefrostomiedrain spoelen en verzorgen TZ46

  Theorie: Nefrostomiedrain spoelen en verzorgen:

  Bij ‘Verzorgen van een nefrostomiedrain’ aandachtspunten ‘Wees voorzichtig bij het verwijderen van korstjes rondom de insteekopening, wondjes kunnen infecteren.’ en ‘Dep na het reinigen de insteekopening droog.’ toegevoegd.

  Bij ‘Problemen en complicaties’ kopje ‘Pijn’ verwijderd, conform Vilans-protocol.

In week 9 (28/2 - 4/3 ) zijn onderstaande leerpaden geüpdated:

 • Vitale functies TZ3, TZ46, VV3, VV46
  Introductie:

  Tekst geoptimaliseerd.

  Volgorde leerpad verbeterd.

  Theorie: Vitale functies:

  Tekst geoptimaliseerd.

  Toetsen:

  Geblokkeerde toetsinhoud hersteld.

 • Gips en verband ZH46

  Theorie: Anatomie en terminologie:

  Smartasset gecorrigeerd.

 • Rekenen: Parenteralia en infusie BN346 / Rekenen: Parenteralia, infusie en transfusie BN346

  Praktijksituatie: Mevrouw Zwart krijgt medicatie intraveneus:

  Formulering bij vraag 1c aangepast.

 • Rekenen: Orale medicatie gassen vochtbalans BN346

  Theorie: Rekenen met gassen:

  NB toegevoegd over resthoeveelheid zuurstof in zuurstofcilinder (in de praktijk).

 • Parenteralia klaarmaken en toedienen ZH46

  Theorie: Parenteralia en intraveneuze toegangen:

  Risico’s van medicatietoediening via perifere en centraal veneuze toegangen: Kopje ‘overige risico’s toegevoegd.

  Bij voorkomen van risico’s: Aandachtspunten ‘spoelen van de infuuslang’ en ‘bij verwijderen van een subcutaan lopend infuus’ toegevoegd.

  Paragraaf ‘Bevoegd en bekwaam’ toegevoegd.

  Theorie: Medicatieveiligheid:

  Bij ‘controleren van het geneesmiddel’ vraag mbt geven van middelen via twee lumina van een CVK toegevoegd.

  Bij ‘Maken en invullen van het toedienetiket’ advies mbt het klaarmaken van meerdere geneesmiddelen toegevoegd.

  Bij ‘Controle door tweede persoon’ informatie mbt paraaf zetten door tweede persoon aangevuld.

Heb je het antwoord gevonden?