Wat zijn zelfverklaringen?

Bij elk leerpad van ZorgPad Professional is een zelfverklaring beschikbaar. Hiermee reflecteren zorgprofessionals op hun bekwaamheid. De professional kan formatief toetsen of hij zichzelf voldoende in staat acht om een zorgvrager goede kwaliteit van zorg te bieden. Met de zelfverklaring wordt een appèl gedaan op het eigenaarschap van zorgprofessionals. Zij kunnen gemakkelijker eigen regie nemen in het leren.

Hoe is de zelfverklaring van ZorgPad Professional opgebouwd?

In het zelfverklaringsformulier staan vragen die overeenkomen met de behandelde componenten in een leerpad. Indien een zorgprofessional zich niet voldoende bekwaam acht over een bepaald onderdeel, dan kan hij/zij die kennis alsnog opdoen in het betreffende leerpad.

Om waarde aan de zelfbeoordeling toe te voegen én om het in te kunnen zetten als bekwaamheidsverklaring, heeft elke zelfbeoordeling reflectievragen over het voldoende hebben van:

 • kennis; de noodzakelijke, context gebonden, kennis die betrekking heeft op één voorbehouden handeling.

 • kunde; de vaardigheid tot het uitvoeren van de voorbehouden handeling.

 • attitude; een professionele houding.

In de reflectieve vragen worden de doelstellingen, die behandeld worden in het leerpad, bevraagd.

Zijn zelfverklaringen verplicht?

Een zelfverklaring ofwel een bekwaamheidsverklaring door een zorgprofessional wordt niet genoemd in de wet BIG of Wggvk. Ook zonder bekwaamheidsverklaring mogen voorbehouden handelingen verricht worden en medische technologie gebruikt worden in opdracht van een arts. Ongeacht of de beroepsgroep waartoe de opdrachtnemer behoort een functionele zelfstandigheid voor die handeling heeft of niet.

Een bekwaamheidsverklaring kan voor de arts wel duidelijk maken over welke mate van kennis en ervaring een zorgprofessional in ieder geval lijkt te beschikken.

Het werken met zelfverklaringen heeft verschillende voordelen:

 • de eigen bekwaamheidsinschatting wordt inzichtelijk en meetbaar gemaakt;

 • de verantwoordelijkheid ligt bij professionals, zoals in de wet BIG omschreven staat;

 • het helpt het kennisbewustzijn van de professional te vergroten;

 • gericht scholing kunnen zoeken op onderwerpen, als een zorgprofessionals zich onvoldoende bekwaam voelt.

Hoe kan ik een zelfverklaring inzetten in mijn organisatie?

Een zorgorganisatie kan in lijn met hun visie op leren en het opleidingsbeleid zelf bepalen welke vorm van afronding van e-learning passend is. Noordhoff stelt standaard de eindtoets als afronding verplicht. De zorgprofessional kan dan zelf bepalen of hij/zij de zelfverklaring invult.

Welke afrondingskeuzes heeft mijn organisatie?

Met de arrangeertool in de beheeromgeving van ZorgPad Professional kan een zorgorganisatie een keuze maken in de vorm van afronding van het leerpad. Opties zijn:

 1. eindtoets verplicht, zelfverklaring niet (standaard door Noordhoff uitgeleverd);

 1. zelfverklaring verplicht, eindtoets niet;

 1. eindtoets en zelfverklaring beiden verplicht;

 1. één van de 2 eruit halen;

 1. de weging per onderdeel bepalen (even zwaar of juist niet).

Hoe stel ik afrondingskeuzes in?

Het veranderen van de instellingen bij een leerpad doe je door het aan of uit vinken van de verplichting én het aanpassen van de weging van het betreffende leerobject. Het leerpad wordt dan als kopie opgeslagen in de beheeromgeving. De bijbehorende LTI kun je daarna gebruiken in je leermanagement omgeving.

Heeft de zelfverklaring effect op de accreditatiepunten?

Het inzetten van zelfverklaringen als afronding van een leerpad, heeft geen invloed op de accreditatie. Accreditatie wordt namelijk verleend over het inhoudelijke deel van het leerpad en niet over het afrondende deel. Doordat je een kopie maakt van een leerpad, vervalt helaas wel de accreditatie die Noordhoff regelt. De organisatie dient deze zelf opnieuw in te dienen bij het kwaliteitsregister.

Wat gebeurt er bij een upgrade met de afrondingsinstellingen?

Bij een herziening van een leerpad (upgrade) zullen deze instelling opnieuw gemaakt moeten worden in de nieuwe versie.

Heb je het antwoord gevonden?