בתפריט הראשי ניתן לראות לחצנים נוספים שלא נראים במסך הראשי.

כמו כן בתפריט ניתן לגשת למפה, להגדרות האפליקציה , לאודות האפליקציה שמשם ניתן לשלוח לוג

וגם את לחצן ההתנתקות אשר ממנו ניתן להתנתק מהאפליקציה.

מפה

לחצן המפה זמין כאשר מגדירים זאת למשתמש בהרשאות, לרוב ניתן למנהלים.

במפה ניתן לראות את כל המשימות הפעילות והמשתמשים הפעילים בארגון.

הגדרות

בלחיצה על לחצן ההגדרות ניתן לראות את פרטי פרופיל המשתמש, לשנות את סוגי צלילי ההתראות, לאפס סיסמא למשתמש ולערוך/ליצור אנשי קשר למשתמש.

אודות

בלחיצה על לחצן "אודות" נגיע למידע על האפליקציה שמותקנת במכשיר הנייד.

ניתן לראות לאיזה שרת אנחנו מחוברים, איזו גירסת אפליקציה מותקנת, את שם המשתמש המחובר ואת הסינכרון האחרון עם השרת.

בנוסף, ניתן לשלוח לוג לתמיכה במקרה של תקלות ע"י לחיצה על "LOG" ובלחיצה על "סנכרן" יבוצע סינכרון ידני לשרת.

התנתק

בלחיצה על לחצן ה"התנתק" ניתן לנתק את המשתמש מהאפליקציה , המשתמש לא יקבל יותר הזנקות, התראות , הודעות וכל תקשורת אחרת עם המערכת.

Did this answer your question?