אם נכשלת הזנקת משתמש, בצע את הפעולות הבאות:
א. במסך הגדרות - משתמשים וודא שהמשתמש:
1. זמין
2. זמן סנכרון אחרון 'טרי'
3. מוגדת צורת התקשרות נכונה (IP עם מספר, BlackBerry, iPhone Android עם קוד מזהה)
4. מוגדר רשיון שו"ב למשתמש
ב. במסך יומן - לוג ניתן לבדוק אם קיימת שגיאה כלשהי ברשומת ה-XML החוזרת מפעולת ההזנקה

בדוק את הגדרות המכשיר:
א. מכשיר דולק
ב. מכשיר מחובר לרשת (מופיע סימון חיבור לרשת הסלולר/חבילת דטה פעילה)
ג. התוכנה מותקנת ופועלת
ד. משתמש נמצא במסך התוכנה לאחר סנכרון נתונים תקין (לא מופיע סימון של איש אדום בניידות אלא אמצעי תחבורה) - במידה ולא - יש ללחוץ על כפתור אודות, והחלפת משתמש ולהכנס מחדש למערכת תוך אישור כל ההודעות המופיעות כגון אתחול מערכת.
ה. כתובת ה-IP תואמת את המופיע במסך הגדרות המשתמש ב-Dispatcher
ו. המשתמש במצב זמין

Did this answer your question?