כך תתקבל קריאת מצוקה שנשלחה מאפליקציה סלולרית של נאופורס:

בעת קבלת הקריאה, תופעל סירנה קולנית במוקד ומשימה חדשה מסוג SOS (מצוקה) תופיע ביוומן המשימות הפתוחות. בנוסף יופיע חלון התראה עם פרטי האירוע המתרחש, כולל שם המשתמש/ת במצוקה, תאריך וזמן הקריאה וכן מיקום האירוע.
ניתן יהיה לראות על גבי המפה אייקון SOS מהבהב במקום האירוע לצד אייקון המשתמש/ת במצוקה.

התראת מצוקה שבוטלה על ידי משתמש/ת הקצה:

משתמשי קצה יכולים לבטל התראת מצוקה בכל שלב לאחר הפעלתה על ידי ביצוע פעולה שפוטה במכשיר. במידה ובוטלה התראת מצוקה על ידי משתמש קצה, כך זה יראה במוקד:
במסך המוקד, בחלון ניהול משימה, תופיע הודעה המעדכנת כי המשתמש/ת ביטלה את המצוקה.
ביומן המשימות שמופיע במסך תמונת המצב ישתנה אייקון הסטטוס ל-, המסמל ביטול המצוקה וחזרה לשגרה של משתמש/ת הקצה.

Did this answer your question?