כאשר משתמש/ת מפעיל/ה קצה את לחצן המצוקה באפליקציית נאופורס, תבצע האפליקציה התקשרות אוטומטית למספר החירום של המוקד אליו משויך/ת המשתמש/ת. המספר אליו הטלפון יצלצל יקבע מראש דרך מערכת המוקד ולכל מוקד תינתן האפשרות לקבוע מספר ייחודי משלו. את המספר יש לקבוע במסך הגדרות, תחת ארגון &> מוקדים.
לאחר שמספר החירום של המוקד נקבע, יש לשייך את המשתמשים למוקד הרלוונטי. משתמשים שאינם משויכים למוקד כלשהו או שלמוקד לא נקבע מספר חירום, בעת מצוקה, האפליקציה לא תבצע חיוג חירום. למידע נוסף, ראו כיצד לשייך משתמשים למוקד חירום. להלן פירוט התהליך:

על מנת להגיע לעמוד מוקדים:

בתפריט הראשי, לחץ/י על החיצים המופיעים לצד כפתור הגדרות ובחר/י באפשרות ארגון. המערכת תדלג למסך ארגון &> קבוצות(מסך ברירת המחדל). לחץ/י על טאב מוקדים על מנת לעבור למסך הרצוי.

על מנת לקבוע את מספר החירום:

בשורת המוקד הרצוי, לחץ/י על כפתור הפעולות, ובחר/י ערוך. בשלב זה, ניתן יהיה לערוך את השדה טלפון ראשי #. הקלד/י את המספר הרצוי ובסיום לחץ/י שמור. כעת המספר שנשמר היינו מספר החירום של המוקד וכן המספר אליו תצלצל האפליקציה בעת מצוקה.

Did this answer your question?