חוקי משימה למשימת מצוקה נקבעים באותו אופן שבו נקבעים חוקי משימות רגילות.

בכדי ללמוד כיצד לקבוע חוקי משימה למשימת מצוקה, ראו: כיצד להוסיף ולערוך חוקי משימות

Did this answer your question?