שיוך טופס קבוע לסוג משימה

לאחר שיצרת טפסים במסך יצירת טפסים, ביכולתך לשייך את הטופס באופן קבוע לסוג משימה מסוים.

לשיוך טופס לסוג משימה, גש/י למסך משימות:
בתפריט הראשי, לחץ/י על החיצים המופיעים לצד כפתור ההגדרות ובחר/י באפשרות משימה:

כעת יופיע מסך "סוגי משימות".

שיוך טופס למשימה חדשה נעשה בתחתית מסך זה. לאחר שמילאת את פרטי סוג המשימה החדשה, לחץ/י על התפריט הנפתח טפסים ובחרי טופס מרשימת התבניות. לסיום, לחץ/י על כפתור הוסף.

לשיוך טופס למשימה קיימת, לחץ/י על כפתור הפעולות של המשימה ובחר/י ערוך.

כעת לחץ/י על התפריט הנפתח טפסים ובחרי טופס מרשימת התבניות.

לאחר בחירת הטופס, לחץ/י שמור.

Did this answer your question?