ניהול סוגי משימות

במסכי הגדרת המשימות, ניתן לנהל את מכלול הפוקנציות הקיימות במשימות נאופורס, כגון, יצירה ועריכת סוגי משימות, יצירת חוקי הזנקה, יצירת טפסים ושיוכם למשימות וכן יצירת תרחישים הבנויים ממספר רב של משימות. למסכי הגדרת משימות, גש/י למסך הגדרות &&> משימות:
בתפריט הראשי, לחץ/י על החיצים המופיעים לצד כפתור ההגדרות ובחר/י באפשרות משימות.

כעת יופיע מסך "סוגי משימות" ובו ניתן להוסיף ולערוך סוגי משימות. שים'/י לב, סוגי המשימות מסודרים על פי סדר אלף-בית.

הוספת סוג משימה חדש

בתחתית רשימת סוגי המשימות הקיימות, נמצאת שורת הוספת סוג משימה חדש, הוסיף/י:

שם סוג המשימה
פתיחה מהקליינט - מאפשר למשתמשים ניידים להזניק משימה חדשה מסוג זה מהמכשיר הנייד.
משימה בודדת - משימה המוגדרת כבודדת תאפשר להזניק אליה רק משתמשים שבאותה העת משובצים למשימות שאינן משימות בודדות. זאת משום שמשימה בודדת נחשבת למשימה דחופה ובכך נמנע שיבוץ של משתמשים ליותר ממשימה דחופה אחת במקביל. משתמש/ת המשובץ/ת למשימה בודדת לא יתאפשר לו/לה להשתבץ למשימה בודדת אחרת אך תתאפשר לו/לה להשתבץ למשימות שאינן בודדות ('במקביל').
תגים - מאפשר למוקדנים לבצע סינון על פי מילות תיוג.
טפסים - משייך טופס הקיים במערכת לסוג המשימה. הטפסים ניתנים לעריכה תוך כדי משימה על ידי משתמשים ניידים וכן על ידי מוקדנים (למידע נוסף אודות טפסים).
אייקון - לכל סוג משימה ניתן לשייך אייקון. ניתן לטעון אייקונים ייעודיים למערכת או לבחור מרשימת אייקונים המופיעים בה. בעת הזנקת משימה חדשה, יופיע האייקון במספר מקומות, כולל על גבי המפה, בטבלת המשימות הפתוחות, בכרטסת המשימה, במכשיר הסלולרי (בעת קבלת משימה ובמסך הזנקת משימה חדשה).

לחץ/י הוסף להוספת סוג המשימה החדש.

קביעת חוקי סוג משימה

אל חוקי ההזנקה של סוג משימה מסוים ניתן להגיע על ידי לחיצה על כפתור הפעולות של סוג המשימה ובחירה ב- הגדר חוק. ניתן גם לנווט לטאב חוקי הזנקה ולבחור את סוג המשימה מהתפריט.

במסך זה ניתן לערוך ולהוסיף מספר סוגים של חוקי הזנקה, כולל קטגוריות הזנקת משתמשים (תפקיד, ציוד ושיוך לקבוצות), זמני הזנקה ותגובה וכן דיווחים דינמיים.

למידע נוסף אודות קביעה ועריכת חוקי הזנקה, ראו כיצד ליצור סוגי משימות חדשים ולהגדיר את חוקי המשימות.

חיפוש סוגי משימות

ניתן לחפש סוגי משימות בתיבת החיפוש המופיעה בראש הטבלה. לביצוע חיפוש, הקלידו שם מלא או חלקי של סוג המשימה אותו מחפשים. לחץ/י על סנן וכעת יופיעו סוגי המשימות המופיעות שחיפוש. להסרת הפילטר, לחץ/י נקה.

עריכה או מחיקה של סוגי משימות

על מנת לערוך או למחוק סוג משימה, במסך סוגי משימות לחץ/י על כפתור הפעולות של המשימה הרצויה. כעת בחר/י ערוך או מחק בתפריט הפעולות.

עריכה: לעריכת סוג משימה, לחץ/י על ערוך , בצע/י את השינויים הרצויים ולחץ/י שמור על מנת לשמור את השינויים או ביטול על מנת לבטל את השינויים.
מחיקה: למחיקת סוג משימה, לחץ/י מחק. כעת תופיע חלונית אישור פעולה, בחר/י אישור על מנת לאשר את המחיקה או ביטול על מנת לבטל את פעולת המחיקה.

הוספת אנשי קשר לסוג משימה

כיום ניתן להוסיף אנשי קשר לסוג משימה, כך שבכל פעם שסוג המשימה יפתח, יופיעו פרטי הקשר הנדרשים.
על מנת להוסיף אנשי קשר, לחץ/י על כפתור הפעולות של המשימה הרצויה ובחר/י אנשי קשר. כעת תיפתח חלונית אנשי הקשר.

הקלד/י את פרטי הקשר בתיבות הטקסט המופיעות או הקלד/י שם משתמש/ת הקיים/ת במערכת, המערכת תציג באופן אוטומטי את פרטי המשתמש/ת, ולחץ/י על השם הרצוי. כעת סמן/י אם ברצונך שאנשי הקשר יקבלו התראה באמצעות דוא"ל או סמס כאשר נפתחת משימה מסוג זה. לחץ/י הוסף על מנת להוסיף את איש/אשת הקשר.

עריכה או מחיקת אנשי קשר

על מנת לערוך או למחוק אנשי קשר, גש/י לחלונית אנשי הקשר של סוג משימה על ידי לחיצה על כפתור הפעולות של המשימה הרצויה ובחר/י אנשי קשר. כעת לחץ/י על כפתור הפעולות של איש/אשת הקשר ובחר/י ערוך או מחק.

עריכה: לעריכת איש/אשת הקשר, לחץ/י על ערוך , בצע/י את השינויים הרצויים ולחץ/י שמור על מנת לשמור את השינויים או ביטול על מנת לבטל את השינויים.

מחיקה: למחיקת איש/אשת קשר, לחץ/י מחק. כעת תופיע חלונית אישור פעולה, בחר/י אישור על מנת לאשר את המחיקה או ביטול על מנת לבטל את פעולת המחיקה.

Did this answer your question?