ייצוא פרטי משתמשים

כיום ניתן לייצא פרטי משתמשים מסוימים או כלל המשתמשים ממסך המשתמשים לקובץ אקסל.

להוספת משתמשים, גש/י למסך משתמשים:

בתפריט הראשי, לחץ/י על החיצים המופיעים לצד כפתור ההגדרות ובחר/י באפשרות משתמשים.

לייצוא פרטי משתמשים:

ראשית, בצע/י חיפוש משתמשים אותם ברצונך לייצא (במידת הצורך) ולאחר מכן לחץ/י על אייקון האקסל המופיע בפינה.

כעת תתבקש/י לשמור את הקובץ. קובץ האקסל יראה כדלהלן:

Did this answer your question?