Är ni ett försäkringsbolag?

Nej, vi är inte ett försäkringsbolag. Vi agerar som en oberoende försäkringsmäklare och samarbetar med olika riskbärare runtom i Norden (bl.a. W.R Berkley & Eir Försäkring) och snart runt om i Europa när vi planerar att expandera. Vi hanterar all teknisk integration på plattformen, designen av försäkringen, kundservice och skadereglering. Vi har ett helt eget erfaret skadereglerings-team som hanterar alla inkommande ärenden, snabbt och smidigt.

Hur fungerar prissättningen?

Vi får en premie per transaktion från våra riskbärare som är baserat på plattformens volym och skadefrekvens. Omocom får sedan en kickback per premie från riskbäraren.

Vilka länder är ni aktiva i?

Vi är aktiva i Sverige, Norge och Finland men har licens att bedriva försäkringsverksamhet även i Danmark tillsammans med våra riskbärare. Vi planerar att expandera till DACH-området (Tyskland, Österrike och Schweiz) under hösten 2020.

Här är ett urval av våra kunder 👇🏼

Hittade du svaret?