Alle collecties
Algemeen
Een goede vertaling
Een goede vertaling

Wat is een goede vertaling?

Jeroen De Smet avatar
Geschreven door Jeroen De Smet
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een goede vertaling is een vertaling die:

  • binnen de afgesproken deadline wordt afgeleverd en uitgevoerd door een professionele vertaler, moedertaalspreker van de doeltaal, met een uitstekende kennis van de brontaal en goed onderlegd in de te vertalen materie;

  • geen taalfouten bevat: grammaticale fouten en spelfouten zijn uit den boze;

  • volledig is: woorden en delen van zinnen worden niet weggelaten, tenzij er sprake is van redundantie;

  • wordt afgeleverd in de oorspronkelijke opmaak (met uitzondering van PDF-bestanden of bronteksten op papier) en de gepaste terminologie gebruikt;

  • uw voorkeurterminologie bevat, indien we daarover beschikken;

  • is opgemaakt in de gewenste taalvariant (Amerikaans vs. Brits Engels, Europees vs. Zuid-Amerikaans Spaans of Portugees);

  • de boodschap uit de brontekst zonder betekenisverlies overbrengt in de doeltaal;

  • geen interpretatiefouten bevat;

  • de samenhang verzekert op het vlak van terminologie, stijl en register;

  • niet 'aanvoelt' als een vertaling.

Was dit een antwoord op uw vraag?