Alle collecties
Juridisch
Gelegaliseerde vertaling
Gelegaliseerde vertaling

Wanneer heb ik een gelegaliseerde vertaling nodig?

Jeroen De Smet avatar
Geschreven door Jeroen De Smet
Meer dan een week geleden bijgewerkt

In officiële relaties (tussen privépersonen/bedrijven en overheden of tussen overheden onderling) is meestal niet alleen beëdiging maar ook legalisatie vereist. Om te vermijden dat een vertaler zich onterecht voordoet als beëdigd, moet de rechtbank waar hij werd ingezworen bevestigen dat die vertaler wel degelijk werd beëdigd voor de desbetreffende talencombinatie(s). Daartoe brengt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg of diens aangestelde een stempel en handtekening aan op de door de vertaler beëdigde vertaling. Doorgaans volstaat dat voor gebruik in het binnenland.

In officiële relaties (tussen privépersonen/bedrijven en overheden of tussen overheden onderling) is meestal niet alleen beëdiging maar ook legalisatie vereist. Om te vermijden dat een vertaler zich onterecht voordoet als beëdigd, moet de beëdigde vertaler zijn vertaling legaliseren door zijn officiële stempel aan te brengen. Dat volstaat voor gebruik in het binnenland.

Was dit een antwoord op uw vraag?